Biomasaker môžu zabrzdiť prísnejšie pravidlá pre biomasu

Ilustračný obrázok. [FOTO TASR/Milan Kapusta]

Európska komisia plánuje predložiť prísnejšie pravidlá pre využívanie biomasy na výrobu tepla a elektriny. Majú zabrániť spaľovaniu hodnotného dreva a výrubu lesov.

Wiezik k biomase: Nemôžeme sa tváriť, že les je to isté čo pole

Michal Wiezik (SPOLU, EPP) spolu s ďalšími europoslancami apeluje na Európsku komisiu, aby sprísnila podmienky financovania energie z drevnej biomasy. Z hľadiska emisií uhlíka dáva väčší zmysel využívať poľnohospodársku biomasu, než spaľovať vyťažené drevo, hovorí slovenský europoslanec pre EURACTIV Slovensko.

Agentúra Reuters sa dostala k pracovnej verzii návrhu zmeny pravidiel pre využívanie biomasy.

Prečo je to dôležité

Obnoviteľné zdroje (OZE) majú v EÚ asi 20 percentný podiel na energetickom mixe (údaj za rok 2019). Asi polovicu z toho tvorí biomasa. V niektorých krajinách je však jej podiel výraznejší.

Akékoľvek sprísnenie pravidiel bude znamenať, že krajiny budú musieť hľadať iné cesty, ako naplniť ciele v podiele obnoviteľných zdrojov energie. To môže priniesť dodatočné náklady.

Okrem toho, energetické využívanie biomasy sa stalo výhodným biznisom: od pestovania dreva, cez ťažbu, výrobu peliet, po inštaláciu a prevádzku kotlov. Toto podnikanie je živené aj z verejnej podpory využívania OZE. Prísnejšie pravidlá priškrtia tok verejných peňazí.

Turizmus, biodiverzita a dopyt po dreve: Čo musí vyriešiť stratégia EÚ pre lesy

Eurokomisia pripravuje novú Stratégiu lesného hospodárstva EÚ, ktorá sa musí vysporiadať postupujúcimi klimatickými zmenami a krízou biodiverzity. EÚ čaká diskusia o tom, či si lesy s týmito výzvami poradia samy, alebo potrebujú pomocnú ruku od človeka.

Čo by sa malo zmeniť

Pravidlá klasifikácie využívania biomasy ako obnoviteľného zdroja energie sa majú sprísniť. Cieľom je zabrániť vyrúbavaniu lesov a spaľovaniu dreva, ktoré je možné využiť na iné účely, napríklad v stavebníctve, či pri výrobe nábytku.

V súčasnosti musia požiadavky udržateľnosti spĺňať len prevádzky využívajúce biomasu – teplárne a elektrárne – s kapacitou vyššou než 20 megawattov. Európska komisia navrhuje znížiť hranicu na päť megawattov.

Podľa návrhu sa budú inštalácie považovať za udržateľné len v prípade, ak budú produkovať o 70 percent menej emisií, než fosílne palivá. V súčasnosti sa toto pravidlo vzťahuje len na tie elektrárne a teplárne, ktoré boli spustené v tomto roku.

Národné podporné schémy majú podľa návrhu sledovať „kaskádový princíp“: drevo by malo byť spálené na výrobu energie až v poslednom rade, keď nemá iné využitie.

Diskusia | Zmení EÚ slovenské lesy?

V spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene zorganizoval portál EURACTIV Slovensko online diskusiu na tému lesného hospodárstva a jeho úlohy v novej SPP a v pripravovanom slovenskom Strategickom pláne na roky 2021 až 2027.

 Čo bude nasledovať

Nové pravidlá chce Komisia zverejniť 14. júla, ako súčasť balíka opatrení, ktoré zabezpečia zníženie emisií o 55 percent do roku 2030. Je teda možné, že zverejnené znenie bude rozdielne oproti dokumentu, ktorý unikol do médií.

Zmeny budú vyžadovať súhlas europarlamentu i členských krajín. Viaceré z nich sa doteraz stavali k sprísneniu pravidiel udržateľnosti pre využívanie biomasy zdržanlivo.

Text je súčasťou prehľadu Týždeň v európskej ekonomike, ktorý EURACTIV Slovensko uverejňuje v spolupráci s Denníkom N.

Partner

 Aktuálne informácie