Biopalivá: EÚ ustupuje od záväzkov

Tri dni neformálnych rokovaní ministrov životného prostredia a energetiky skončili záverom, že návrh Komisie na zvýšenie podielu biopalív v doprave na 10% do roku 2020 bol nesprávne interpretovaný a nevzťahuje sa na biopalivá ako také, ale na obnoviteľné zdroje všeobecne.

„Členské krajiny zistili, že plán Komisie špecifikuje, že 10% (energetických) potrieb dopravy musí pochádzať z obnoviteľnej energie, nie 10% z biopalív“, povedal francúzsky minister životného prostredia a energetiky Jean-Luis Borloo. Do cieľa sa podľa neho počítajú aj vodíková pohony a elektromotory.

Táto reinterpretácia môže pomôcť lídrom ustúpiť z politicky neudržateľného záväzku podpory produkcie biopalív. Viaceré štúdie poukázali, že nesú veľký diel zodpovednosti za prudké zdraženie potravín, a môžu viesť k ďalšiemu odlesňovaniu a nedostatku vody.

Poslednou z nich je dôverná správa Svetovej banky, o ktorej písal v piatok denník Guardian. Tvrdí, že zvýšenie produkcie biopalív nesie zodpovednosť za 75% z nárastu cien potravín.

Hoci Spojené štáty i Európska únia oficiálne tvrdia niečo iné – vplyv je podľa nich maximálne 5% – tlak na revíziu európskej politiky rastie.

„Musíme rozhodnúť, či môžeme kvóty zachovať“, povedal nemecký štátny tajomník Jochen Homann. „Môže sa to zmeniť.“ Žiadny konkrétny návrh posunutia 10% hranice však zatiaľ nepadol a Komisia na nej trvá.

Ministri však hovorili o možnostiach ako zabezpečiť, aby bola produkcia biopalív udržateľná. Podľa Borloo sa ukázal široký konsenzus s návrhom zeleného europoslanca Claude Turmesa, aby sa sa uzavrela bilaterálna dohoda s Brazíliou o obchode s biopalivami. Tá ej najväčším výrobcom bioetanolu a aj spomínaná správa Svetovej banky konštatuje, že jeho produkcia z cukrovej trstiny má omnoho menej negatívne dopady než napríklad používanie kukurice.

Podľa Turmesa, ktorý je spravodajcom Európskeho parlamentu k návrhu Smernice o biopalivách, je Brazília dnes jedinou krajinou schopnou vyrábať dostatočné množstvo biopalív udržateľným spôsobom.

Predbežná verzia správy Európskej environmentálnej agentúry, ktorá bude zverejnená v septembri, prichádza podľa agentúry Reuters k podobným záverom. Európska únia podľa nej nedokáže udržateľným spôsobom zvýšiť domácou produkciou podiel biopalív na viac ako 3,4%.

Najproblematickejším bodom je stále definícia kritérií „environmentálnej udržateľnosti“ biopalív.

Slovensko vidí v biopalivách svoju šancu. Ešte začiatkom roka označila Komisia biomasu za zdroj s najväčším potenciálom rozvoja na Slovensku, kvôli výhodným dotáciám sa stále viac poľnohospodárov orientuje na pestovanie energetických surovín.

Slovenský výrobca palív, Slovnaft, považuje biopalivá tzv. prvej generácie „za istý medzistupeň v oblasti vývoja alternatívnych palív“. Hovorca spoločnosti Anton Molnár pre EurActiv povedal: „Skupina MOL a Slovnaft sa už v súčasnosti sústreďuje na vývoj biopalív druhej generácie, ktoré sú vyrobené na báze biomasy. Na základe pilotných pokusov je možné konštatovať, že takéto palivo má vynikajúce motoristické vlastnosti, bez potreby upravovať motory existujúcich vozidiel. Súčasne efekt zníženia tvorby CO2 je približne dvojnásobný v porovnaní s biopalivami prvej generácie. Zavedenie biopalív druhej generácie rieši aj konflikt medzi energetickou a potravinovou bezpečnosťou ľudstav, čo v prípade biopalív prvej generácie je ich najväčšou slabinou.“