Biopalivá: Komisia obviňuje USA z dumpingu

„Prešetrenie sťažností Európskou komisiou, predložených európskym priemyslom, zistilo, že vyšetrovanie bolo odôvodnené. Boli poskytnuté dostatočné dôkazy subvencií americkému sektoru bionafty, ako aj dumping bionafty na európsky trh“, píše sa v tlačovom vyhlásení vydanom v piatok ráno.

Komisia sa snaží zistiť, či majú tieto praktiky „negatívne dopady“ na európskych výrobcov. Ak áno, môže prijať obranné opatrenia, napríklad vo forme špeciálneho cla na dovoz bionafty z USA.

Predmetom sporu je bionafta typu B99. Je vyrábaná miešaním čistej bionafty (lacno dovážanej z Indonézie, Malajzie a pod.) s asi 0,1% minerálnej nafty. Podľa amerického zákona môže takáto zmes získať subvencie až 200 euro na tonu. Po vývoze do Európy je však predávaná ako čistá bionafta, a tak môže opäť získať európske subvencie určené na podporu miešania bionafty s minerálnou. Európski producenti tvrdia, že ich americkí konkurenti môžu takto podliezť európsku cenu až o 30%. Dôkazom je aj rapídny nárast dovozu bionafty z USA – z asi 90 000 ton v roku 2006 na približne milión ton v 2007.

Podľa Európskeho výboru bionafty (EBB) je tak ohrozená schopnosť Únie splniť svoj cieľ a zvýšiť podiel biopalív na 10% do roku 2020. Lenže správnosť tohto cieľa spochybňuje stále viac vlád členských krajín, europoslancov, i mimovládnych organizácií. Produkcia biopalív má podľa nich vážne negatívne následky – odlesňovanie, nárast cien potravín, nedostatok vody.

Komisia je však rozhodnutá európskych producentov brániť. Hovorca pre otázky obchodu Peter Power vyhlásil: „EÚ nebude tolerovať neférové obchodné praktiky a bude starostlivo postupovať v prípade akejkoľvek odôvodnenej sťažnosti. Komisia nenechá v tomto vyšetrovaní kameň na kameni.“

Americká organizácia výrobcov bionafty však obvinenia odmieta. Európskych konkurentov obviňuje z protekcionizmu, sťažnosťami sa podľa nich snažia zakryť svoju neschopnosť vysporiadať sa s vysokými cenami komodít, zmenami v politike európskych krajín, a „úbohými podnikateľskými praktikami“.