Biopalivá obmedzujú aj v USA

Americký Úrad pre ochranu životného prostredia (EPA) v piatok zverejnil dlho očakávané ciele, pre rôzne druhy biopalív, ktoré musia byť primiešavané do benzínu a nafty. Podiel bioetanolu v amerických palivách bude v najbližších rokoch stúpať avšak výrazne menej ako predpokladal zákon o biopalivách z roku 2007.

EPA navrhla znížiť množstvá zelených palív najmä kvôli tomu, že doposiaľ nebola vyvinutá „vhodná alternatíva“ k bioetanolu a bionafte. Klesol aj celkový dopyt po benzíne ako takom.

Tzv. biopalivá druhej generácie vyrobené z odpadu, rias či odpadového dreva  sa nedarí rýchlo vyvíjať ani v Spojených štátoch. Zatiaľ najperspektívnejším palivom sa ukázal bioetanol z celulózy pochádzajúcej z odpadu po zbere kukurice. V EÚ existujú podobné zariadenia v Taliansku a Španielsku, nepredstavujú však ešte cenovo dostupnú alternatívu.

Európsky parlament len nedávno schválil revíziu smernice o biopalivách, ktorá znížila objemy zelených zložiek v palivách z 10 na 7%. Zvyšné 3 percentá by mali doplniť pokročilé biopalivá, ktoré nevyužívajú potravinové zložky alebo elektrifikácia dopravy.  

Pre pokročilé biopalivá však platí iba nezáväzný cieľ 0,5 %. Každý štát sa musí rozhodnúť a do 18 mesiacov od prijatia smernice stanoviť svoj národný cieľ. Ak sa niektorá krajina rozhodne nevyrábať ich vôbec, nemá žiadnu povinnosť zaviesť pokročilé biopalivá do praxe.

Podľa predsedu slovenského Združenia pre výrobu a využitie biopalív Petra Kostíka smernica znečisťuje investície do vývoja pokročilých biopalív, ktoré sa pomaly rozvíjajú aj na Slovensku.

Spoločnosť ENVITAL, ktorá bola prvým výrobcom bioetanolu na Slovensku, už testuje a vyvíja v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre palivá druhej generácie. Problémom ostáva vhodná surovina na produkciu celulózneho liehu a investície.

„Produkcia je drahšia aj napriek zdaniu, že odpadovej suroviny či celulózy je dostatok,“ povedal Peter Kostík pre Priemysel Dnes.  

Združenie plánuje úzko spolupracovať s Ministerstvom hospodárstva SR na stanovení záväzného cieľa, ktorý by povzbudil investície do týchto druhov nového biopaliva.