Biopalivá: stále nejasno

Poľnohospodárstvo - budúcnosť energetiky?

Zajtra sa má na rokovaniach za zavretými dverami dohadovať kompromisné znenie legislatívy pre zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na 20% spotreby do roku 2020. Vyjednávanie Komisie, Parlamentu a Rady (zastúpenej Francúzskom, ako predsedníckou krajinou) však môžu stroskotať na rozličných predstavách o „kritériách udržateľnosti“ biopalív.

EP žiada prísne kritériá

Politický záväzok zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na spotrebe energie na 20%, a podiel biolaív v doprave na 10%, do roku 2020, bo prijatý už minulý rok. V januári 2008 predložila Komisia na základe toho sériu legislatívnych návrhov. Popularitu biopalív však v poslednom čase výrazne znížili obavy z negatívneho vplyvu ich produkcie na ceny potravín, či problematický vplyv na výšku emisií skleníkových plynov.

V septembri 2008 prijal Výbor EP pre priemysel a energetiku (hlavný výbor k tomuto balíku) správu pripravenú luxemburským europoslancom za Zelených Claude Turmesom. Potvrdzuje cieľ 10% podielu biopalív v doprave, no súčasne stanovuje, že minimálne 40% z toho musia tvoriť biopalivá „nekonkurujúce pestovaniu potravín a krmovín“, teda biopalivá druhej generácie, respektíve autá s elektrickými či vodíkovými motormi.

Europoslanci tiež podporili prísne „kritériá udržateľnosti“. Podľa nich musia biopalivá ušetriť minimálne 45% emisií CO2 v porovnaní s tým, keby boli použité „klasické“ palivá. Zavádza sa aj séria sociálnych a environmentálnych kritérií, ktoré majú minimalizovať nepriame negatívne vplyvy na úroveň emisií (napríklad odlesňovaním).

Nepriame využitie pôdy

Európsky parlament požaduje, aby sa tieto nepriame dôsledky zmien využívania pôdy zakomponovali do vzorca pre výpočet množstva emisií biopalív. A to sa ukazuje ako problém.

Europoslanci chcú, aby sa do vzorca zakomponovali okamžite, členské štáty by radšej chceli najprv vyzvať Európsku komisiu aby navrhla presné pravidlá, podľa ktorých sa bude kvantifikovať vplyv nepriameho využitia pôdy, a až potom včleniť tieto kritériá do legislatívy.

Europoslanec Claude Turmes včera vyhlásil, že Komisia je proti návrhom Parlamentu, argumentujúc nedostatkom dostupných vedeckých dôkazov o vplyvoch nepriameho využitia pôdy na emisie biopalív. Konečný text tak bude musieť obsahovať „novú metodiku“.

Možný kompromis

Národné vlády sú aj proti určovaniu čiastkových cieľov pre biopalivá prvej a druhej generácie. A zatiaľ čo EP žiada minimálne 40% redukciu emisií použitím biopalív, zástupcovia vlád sa zaviazali len k 25%. Zvyšných 15% bude teda vecou vyjednávania.

Turmes vyhlásil, že Parlament bude ochotný rokovať o čiastkových cieľoch len v prípade, že bude dosiahnutá dohoda o zahrnutí nepriameho využitia pôdy do textu. Naznačil tým možný kompromis – Parlament sa vzdá čiastkových cieľov a Rada ustúpi a súhlasí so zakomponovaním nepriameho využitia pôdy do kritérií udržateľnosti od roku 2012, na základe usmernení Komisie, ktoré by boli zverejnené v 2010.

Ďalšie kroky

  • 8. december: Rada by mala dosiahnuť politickú dohodu o návrhu politiky biopalív v EÚ
  • 16.-17. december: na plenárnom zasadnutí EP prebehne diskusia a hlasovanie v prvom čítaní. Ak sa EP a Rada nezhodnú, legislatíva prejde do druhého čítania, čo výrazne zdrží jej prijatie.