Biopalivá vychádzajú z módy

Tankovať biopalivá? (creativecommons.org)

Pozadie

V marci 2007 sa lídri EÚ zaviazali, že zvýšia podiel biopalív v doprave zo súčasných 2% na 10% do roku 2020. Hlavným motívom bol rast cien energií, bezpečnosť ich dodávok ale aj snaha obmedziť klimatické zmeny.

Do legislatívneho návrhu tento cieľ Komisia premietla 23. januára 2008, ako súčasť širšej Smernice o obnoviteľnej energii.

Návrh smernice obsahuje aj „kritériá udržateľnosti“ biopalív, čím reaguje na rastúce obavy z rizík spojených s ich masovou produkciou – odlesňovanie, rastúce ceny potravín, nedostatok vody, podľa niektorých hlasov dokonca zvýšenie emisií CO2.

Otázky

Na minulotýždňovom summite nepadlo v tejto otázke žiadne rozhodnutie. Slovinský premiér Janez Jansa však v mene predsedníckej krajiny povedal: „Nevylučujeme možnosť, že budeme musieť doplniť, alebo revidovať naše ciele.“

Mnoho štúdií v poslednom čase poukazuje na možné negatívne dopady zvýšenia produkcie biopalív. Asi najväčšie znepokojenie vyvolal ich tlak na rast cien potravín – kritici upozorňujú, že výroba biopalív „pohlcuje“ stále viac potravinárskych plodín ako je kukurica, okrem toho pestovanie plodín na biopalivá, často silno subvencované, zaberá čoraz väčšie rozlohy poľnohospodárskej pôdy. Naviac, environmentálna organizácie, ale aj vedecké štúdie, spochybňujú schopnosť biopalív zabezpečiť zásadné zníženie emisií skleníkových plynov.

Pozície

„Nemáme jasné odpovede“, povedal slovinský premiér Janez Jansa. „Je jasné, že vec budeme hlbšie analyzovať.“

Podľa francúzskeho ministra pre Európu Jean-Pierre Jouyeta „bude na Francúzsko predsedníctve aby preskúmalo, kam sa v tejto otázke pohneme. No teraz neexistuje definitívna pozícia.“ Na margo 10% cieľa povedal: „Revízia nebola vylúčená.“

Pochybnosti o tomto cieli vyjadril aj taliansky premiér Romano Prodi. Zameranie na biopalivá podľa neho zníži rozlohu pôdy používanej na produkciu potravín.

Podľa dánskeho premiéra Andersa Fogh Rasmussena by však EÚ mala „trvať na svojom cieli“, a mala by sa „zamerať na čistejšiu, druhú generáciu biopalív“ vyrábaných z drevnatých materiálov, ktoré neznižujú produkciu potravín – ako je drevný odpad, listy, či slama.

Európska komisia sa pravdepodobne postaví proti pokusom revidovať 10% cieľ. Považuje ho za cestu ako znížiť závislosť na rope, a záťaž na životné prostredie.

Negatívnym dopadom biopalív podľa Komisie zabránia „kritériá udržateľnosti“ v legislatíve.

„Viem, že sa objavili rôzne výhrady a Komisia ich berie vážne. Veríme však, že na ne dokážeme odpovedať“, povedala komisárka pre poľnohospodárstvo Mariann Fischer-Boël 13. marca. „Zvýšenie cien nie je vždy zlé. Európski farmári čakajú n zastavenie klesania reálnych cien už dve desaťročia! A vyššie ceny môžu byť dobrou správou pre 70-80% najchudobnejších ľudí sveta, ktorí žijú vo vidieckych oblastiach a ktorých živobytie závisí od poľnohospodárstva.“

Slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EPP-ED) považuje za ekonomicky a ekologicky výhodný spôsob využívanie bioplynov. „Bioplyn prispieva k trvalo udržateľnému hospodárskemu a poľnohospodárskemu rozvoju, k rozvoju vidieka a k ochrane životného prostredia, pričom v prípade, ak sa vyrába zo živočíšneho hnoja, kalu, komunálneho, živočíšneho a organického odpadu, zároveň otvára poľnohospodárom nové príjmové perspektívy.“