Biopalivá z potravín dostali strop

Súčasťou návrhu, na ktorom sa diplomati dohodli 28. mája, bola aj správa o emisiách z nepriamej zmeny využívania pôdy (ILUC) a cieľ pre biopalivá novej generácie.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) považuje ponechanie podielu pre konvenčné biopalivá aspoň na úrovni 7% za zásadné.

Využívanie odpadových surovín na výrobu biopalív pred potravinovými naďalej preferuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a maximálny 7% podiel biopalív prvej generácie vidí ako prijateľný kompromis.

Pre pokročilé biopalivá, medzi ktoré sa radia aj palivá z poľnohospodárskeho odpadu a zvyškov, bol stanovený nezáväzný cieľ na úrovni 0,5 % v pohonných hmotách. Pokiaľ členské štáty podajú odôvodnenie, môžu si stanoviť aj nižší cieľ.

MH SR podporuje aktuálny návrh, t.j. stanovenie nezáväzného cieľa pre pokročilé biopalivá za predpokladu, že cieľ si bude môcť každý členský štát zvoliť na základe domácich podmienok a predpokladov.

"Podporujeme aj rozšírenie viacnásobného zarátavania energetickej hodnoty pokročilých biopalív," uvádza ďalej Komunikačné oddelenie MH SR.

V porovnaní s predchádzajúcim textom litovského predsedníctva EÚ, ktorý členské štáty zamietli v decembri, bola toto hlavná zmena. V texte sa nespomínajú emisie z nepriamej zmeny využívania pôdy v rámci cieľov EÚ pre čisté palivá.

„Je to slabá dohoda, ale je lepšia ako žiadna," povedal pre EurActiv Marc Herman Oliver, analytik spoločnosti Oxfam pre oblasť biopalív. Je to „nesmelý krok správnym smerom," uviedol vo vyhlásení.

Niekoľko krajín EÚ, vrátane Belgicka, Dánska, Holandska a Luxemburska v decembri cieľ na úrovni 7 % zamietlo. Vtedy argumentovali v prospech ambicióznejšej politiky v boji proti zmene klímy. Dánsko navrhlo strop vo výške 4 %.

"Vyspelejšie členské štáty (v politike pre oblasť klímy) práve znížili svoje očakávania," povedal Herman Olivier. Európsky parlament dávnejšie navrhol strop na úrovni 6 %.

Biopalivá prvej generácie, boli spájané s odlesňovaním, rastúcimi emisiami oxidu uhličitého a zaberaním pôdy v rozvojovom svete. Nedávna správa Vienna University of Economics and Business Administration ukázala, že globálny dopyt EÚ po bioenergiách by si vyžadoval plochu o veľkosti Švédska.

"Biopalivá zvyšujú hlad, odlesňovanie a zmenu klímy, preto je úľava vidieť, že diplomati EÚ nakoniec so stropom súhlasili," povedal Robbie Blake z mimovládnej organizácie Friends of the Earth Europe, ktorá si správu objednala.

Oxfam aj Friends of the Earth Europe vyzvali k postupnému vyradeniu palív.

Generálny tajomník spoločnosti z oblasti etanolového priemyslu ePure Rob Vierhout dohodu privítal a myslí si, že sa tým politika v oblasti biopalív pohla z mŕtveho bodu. Pred tým než sa návrh dostane na pôdu Európskeho parlamentu, budú ho musieť ešte odobriť ministri pre energetiku.

Pozícia:

Pietro Caloprisco, analytik pre oblasť čistých palív z mimovládnej organizácie Transport and Environment povedal: „Je to slabá dohoda, ktorá nerieši momentálny problém – Emisie z nepriamej zmeny využívania pôdy, ale aspoň je to jeden malý krok správnym smerom; čo je lepšie ako nič. Vlády by to mali potvrdiť, aby mohli začať rokovania s novým parlamentom."