Bitka o neminutých 5 mld. pokračuje

Včera (23.2.) diskutovali ministri financií o využití tzv. „neminutých peňazí“ na podporu „inteligentných projektov“. Kameňom úrazu sa stalo „geografické rozloženie“ 5 mld. eur medzi východnými a západnými krajinami, resp. medzi bohatšími a menej bohatými členskými štátmi.

Ministri väčšiny západných krajín označili návrh balíka energetických projektov, ako ho predstavila Komisia, za „vyvážený“. Na druhej strane, najbohatšie krajiny si pod vyváženým prístupom predstavujú návrat svojich členských príspevkov vo forme podpory pre projekty, avšak v ekvivalentnej výške.

Iný pohľad na vec mali niektoré východné krajiny. Napríklad Bulharsko sa vyslovilo za takú „geografickú rovnováhu“ pri rozdeľovaní peňazí na energetické projekty, ktorá by zohľadňovala „ponaučenia z plynovej krízy“ z januára tohto roka. Názor, že geografické rozloženie prostriedkov nie je celkom spravodlivé, zdieľajú aj Grécko, Portugalsko a Španielsko.

Veľká Británia nesúhlasí s časovou výhliadkou a vyslovila sa za viazanie peňazí do roku 2010 a potom sa rozhodne, čo s nimi. Nemecko by rado videlo iný zoznam projektov, ktoré sa podporia. Belgicku a Dánsku sa nepáči, že zo zoznamu energetických projektov boli vyčiarknuté tzv. „inteligentné energetické mestá“.

Komisia, ktorá je iniciátorom nápadu nevrátiť neminuté prostriedky krajinám, ale investovať ich do projektov, sa neocitá pod paľbou len pre výber projektov, ale aj pre kritiku, že dostatočne nezabezpečila ich financovanie. Právne oddelenie Rady na začiatku mesiaca konštatovalo, že z legislatívneho hľadiska je nemožné, aby sa peniaze vyčlenené pre rok 2008 za poľnohospodárske platby presunuli do roka 2009 do inej rozpočtovej kapitoly (EurActiv 19/02/09).