Blíži sa „energetický summit“ i realizácia plynového prepojenia s Maďarskom

Na februárovom summite budú hlavy štátov a vlád diskutovať o fungovaní európskeho trhu s energiami.

Predložené budú problémy energetickej infraštruktúry, propagácia inovatívnych energetických technológií a koordinácia energetickej politiky Únie smerom k tretím stranám.

Stretnutie, ktoré už získalo pomenovanie „Energetický summit,“ sa tiež bude venovať inovatívnym aspektom, ktoré trápia Európu v súvislosti s rastúcou konkurenciou Číny v oblasti čistej energie. Neskôr môžu byť medzi témy pridané akékoľvek urgentné záležitosti.

Plynové prepojenie s Maďarskom už čoskoro

Minulý týždeň (14.12.2010) došlo k zásadnému prielomu v projekte plynového prepojenia medzi Slovenskom a Maďarskom. Doterajšie vzájomné rokovania zdržiaval chýbajúci súkromný investor na maďarskej strane. Na slovenskej strane záujem o vybudovanie prepojenia prejavili spoločnosti SPP a Eustream. Na výstavbu už Európska komisia vyčlenila 30 miliónov eur z Európskeho energetického programu pre obnovu (EEPR), ktorých využitie je časovo obmedzené.

Zdroj prítomný na rokovaní premiérky Radičovej a jej maďarského kolegu Orbána, prezradil, že maďarský premiér je v prípade, že sa nenájde súkromný investor, rozhodnutý použiť na výstavbu prepojenia peniaze zo štátneho rozpočtu. Podľa nemenovaného zdroja by k podpísaniu dohody mohlo dôjsť už počas ďalšieho oficiálneho stretnutia hláv oboch štátov začiatkom budúceho roku.

„Osud strednej Európy závisí od toho, či budeme schopní toto prepojenie sever-juh vybudovať,“ uviedol Orbán po rokovaní.

„Sme pripravení dokončiť toto prepojenie v čo najkratšom čase," potvrdila Radičová.

O bilaterálnej dohode sa hovorilo aj počas zasadnutia Európskej rady v Bruseli (16.-17.12.2010), kde dohoda získala podporu všetkých prítomných predstaviteľov členských štátov.

Ďalším krokom smerom k energetickej bezpečnosti Slovenska bude vybudovanie prepojenia s Poľskom, o ktorom diskutovali predstavitelia Vyšehradskej skupiny 16. decembra, pred summitom v Bruseli.

Definovanie stratégií

Energetikou sa budú zaoberať aj ministri počas svojho zasadnutia 28. februára. Mali by prijať spoločné závery dvoch strategických dokumentov.

Ide o stratégiu Energia 2020, ktorá nastoľuje priority pre nadchádzajúce desaťročie a priority energetickej infraštruktúry aj po roku 2020. Komisia predstavila obidva programy v novembri. Maďarsko plánuje v januári naštartovať rokovania medzi členskými štátmi, s cieľom schváliť priority už vo februári.

Ďalším dôležitým dokumentom, ktorý bude Maďarsko presadzovať, je aktualizovaný Akčný plán energetickej efektívnosti, ktorý Komisia predložila začiatkom marca. Predsedníctvo verí, že nastolené odporúčania príjmu ministri energetiky na svojom druhom formálnom zasadnutí v júni 2011.

Súbor strednodobých stratégií EÚ doplní začiatok diskusií o energetickej cestovnej mape do roku 2050.

Komisia neplánuje tento dokument publikovať skôr ako na jeseň 2011, ale maďarské predsedníctvo zamýšľa zozbierať informácie od členských štátov a usmerniť ich v procese návrhu cestovnej mapy. To sa uskutoční na neformálnom stretnutí ministrov v Budapešti v dňoch 2.-3. mája, kde by ministri mali debatovať o technických štúdiách týkajúcich sa rôznych scenárov pre energetický dopyt. Tieto diskusie sa dotknú aj dlhodobých cieľov a financovania.

Jason Anderson, vedúci oddelenia pre klímu a energetiku fondu WWF v Bruseli, tvrdí, že stále chýba nevyhnutný podnet pre udržateľný energetický systém.

„Rozhovory o rozhovoroch a diskusie o štúdiách, ktoré sa tvária ako solídne návrhy nedokážu udržať ilúziu o pokroku donekonečna,“ uviedol.

„K tejto malátnosti prispelo viacero faktorov. Komisia dosiaľ neposkytla kompletné plány ani adekvátne nepresadila existujúce predpisy. Integrovaný prístup k energetike a klíme, ktorý sa zaviedol v roku 2007, teraz riskuje, že bude narušený,“ sťažoval sa Anderson.

Podľa neho sa zdá, že už samotný februárový summit nesúvisí so širším politickým vývojom, ktorý vyžaduje „jasný a komplexný rámec a záväzky smerom k dekarbonizujúcim energetickým systémom.“

Vo výhľade len málo legislatívy

Jedným z legislatívnych bojov, ktoré bude musieť Maďarsko vyriešiť je kompromis s Európskym parlamentom o regulácii integrity a transparentnosti trhu s energiami.

Návrh, ktorý Komisia predstavila 8. decembra, sa usiluje zmariť cenovú manipuláciu a obchodovanie medzi úzkou skupinou zasvätencov na veľkoobchodných trhoch s plynom a elektrinou.

Podľa navrhnutej legislatívy by boli obchodníci a dodávatelia energií povinní poskytnúť regulačným úradom informácie o svojich transakciách týkajúcich sa veľkoobchodných energetických produktov. Navyše budú účastníci trhu musieť odhaliť exkluzívne a citlivé informácie o cenách ešte pred uzavretím obchodu.

Podľa nemenovaného predstaviteľa členského štátu existuje potenciál urýchliť pokrok aj v tejto technickej právnej úprave. Podľa neho by bolo ideálne, ak by dohode o texte legislatívy došlo do júna 2011. Veľa ale bude závisieť na progrese v Európskom parlamente, ktorého postoj sa objasní až v novom roku, dodal.

Ďalšie kroky

  • 4. február 2011: Energetický summit EÚ
  • 28. február 2011: ministri pre energetiku prijmú závery k stratégii Európa 2020 a priority energetickej infraštruktúry
  • 2.-3. máj 2011: neformálne stretnutie ministrov pre energetiku
  • 10. jún 2011: ministri prijmú závery k Akčnému plánu energetickej efektívnosti