Bojnické kúpele sa v europarlamente sťažujú na bane, tie hovoria o demagógii

kúpele bojnice

Riaditeľ Kúpeľov Bojnice Slavomír Eliaš. FOTO: TASR/Pavol Remiaš

Tvrdenia Kúpeľov Bojnice o tom, že ťažba hnedého uhlia má ohrozovať termálne liečivé zdroje, sú neodborné, laické, nepravdivé, demagogické a účelovo manipulujú verejnú mienku.

V reakcii na vyjadrenia kúpeľov, ktoré sa obrátili na Európsky parlament (EP), aby preskúmal dopady ťažby na región, to uviedli Hornonitrianske bane Prievidza (HBP).

Bane: Znečistenie bolo vylúčené

„Vzhľadom na to, že tvrdenia poškodzujú podnikateľské aktivity a rozvojové zámery Hornonitrianskych baní Prievidza, podnikli sme právne kroky na ochranu obchodného mena našej spoločnosti,“ uviedla ďalej v reakcii pre TASR tlačová hovorkyňa HBP Adriana Siváková.

Ako ďalej tvrdí, za viac ako 50 rokov hydrogeologického prieskumu viacerí poprední hydrogeológia a uznávané akademické kapacity vylúčili ovplyvňovanie liečivých termálnych vôd ťažbou uhlia.

„Nehoráznosťou je tvrdenie o prievale z roku 1954, pri ktorom bola už v roku 1960 vyvrátená súvislosť medzi takzvaným prievalom v južnom prekope na prvom horizonte Bane Mládeže a bojnickým žriedlom,“ zdôraznila.

Nováky sú modernizované

K žiadnemu ohrozeniu životného prostredia činnosťou HBP nedochádza, reagovala ďalej Siváková a zároveň pripomenula, že Elektráreň Nováky prešla v roku 2015 rozsiahlou modernizáciou a ekologizáciou.

„Výsledkom je plnenie prísnych emisných limitov stanovených Európskou úniou a výrazný pokles emisií. V roku 2016 boli emisie popolčeka o 70 % nižšie, oxidy dusíka o 50 % nižšie a emisie oxidov síry preukázateľne o 87 % nižšie ako rok predtým,“ konkretizovala.

Tvrdenia o zvyšovaní onkologických ochorení podľa baní nepotvrdzujú žiadne oficiálne štatistiky, z pohľadu chorobnosti, úmrtí, výskytu nádorových ochorení, ochorení dýchacích ciest, srdcovocievnych ani obličkových chorôb nevykazuje región žiadne mimoriadne odchýlky.

„Rázne sa tiež ohradzujeme voči tvrdeniam o závislosti na štátnych dotáciách. Podpora pre vyrobenú elektrickú energiu z domáceho uhlia nie je balík peňazí zo štátneho rozpočtu,“ dodala Siváková.

Bojnice: Ohrozené sú štyri pramene

Bojnické kúpele sa obrátili prostredníctvom petície na EP, keďže sa obávajú existujúcej a plánovanej ťažby uhlia na Hornej Nitre.

„Termálnej vode a Bojnickým kúpeľom na strednom Slovensku v súčasnosti hrozí v dôsledku existujúcej a plánovanej ťažobnej činnosti Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) ohrozenie ich činnosti, a to masívnym čerpaním termálnej vody v lokalite Laskár a novou ťažbou plánovanou tri kilometre od termálnych prameňov, ktoré kúpele využívajú,“ uviedol vo štvrtok 14. septembra generálny riaditeľ spoločnosti Kúpele Bojnice Slavomír Eliaš.

V petícii, ktorú zaslali kúpele do EP tvrdí, že ťažba môže pre malý výškový rozdiel ohroziť štyri pramene, z ktorých bojnické kúpele čerpajú vodu na kúpeľnú liečbu. Odvoláva sa tiež na prieval z roku 1954, keď malo dôjsť k poklesu výdatnosti prameňov.

Elektráreň znečisťuje ovdzušie

Eliaš okrem iného poukazuje na znečisťovanie ovzdušia Elektrárňou Nováky (ENO), ktorá vyrába elektrinu z domáceho uhlia, tiež na podľa neho netransparentný proces pri podpore výroby elektriny zo zdrojov štátu, okrem toho podľa neho prebieha aj masívne čerpanie termálnej vody z vrtu v lokalite Laskár.

„Činnosťou HBP a výrobou elektriny spaľovaním uhlia ENO dochádza k ohrozeniu životného prostredia, zvyšovaniu emisií, zvyšovaniu onkologických ochorení, pričom HBP sú plne závislé od štátnych dotácií,“ pokračoval riaditeľ Bojníc.

„Otvorenie debaty a transparentnosť zásahov Slovenskej republiky môže odstrániť pochybnosti o jej postupe, alebo pomôcť zmeniť región z ťažobného na kúpeľný, respektíve zo štátom dotovaného na trhový, vybudovaný na súkromných investíciách,“ dodal Eliaš.

Chcú zahraničných odborníkov 

Kúpele žiadajú EP o pomoc pri poskytnutí dokumentov potrebných na spracovanie znaleckého posudku, alebo priamo o odporučenie renomovaného tímu nezávislých zahraničných odborníkov, ktorí by vypracovali zhodnotenie možného prievalu pri existujúcej a plánovanej ťažbe, porovnanie vzťahov vodných zdrojov bojnických kúpeľov a HBP, posúdenie vplyvu ťažby a výroby elektriny spaľovaním uhlia na životné prostredie a zdravie obyvateľov na hornej Nitre.

Tiež od EP žiadajú zastavenie čerpania vody z Laskarského vrtu na priemyselné účely, zastavenie doterajšej ťažby a prípravy ďalšej ťažby HBP v Novákoch v 12. ťažobnom poli, preskúmanie kompenzácie nákladov na výrobu elektriny z domáceho uhlia či neprevyšujú nevyhnutnú úroveň a zodpovedajú nákladom na ťažbu domáceho uhlia v súlade s objektívnou analýzou a poskytnutie odporúčaní Slovenskej republike potrebných na prípadnú premenu banského regiónu na kúpeľný, respektíve na región vybudovaný na iných súkromných investíciách.

Plánovanú ťažbu v 12. ťažobnom poli opätovne skúma v rámci procesu vplyvov na životné prostredie Ministerstvo životného prostredia SR. Robí tak po tom, čo proti jeho súhlasnému záverečnému stanovisku podali Kúpele Bojnice a ďalšie subjekty rozklady.

Dôvodom tohto kroku je to, že rezort s niektorými subjektmi nekonal ako s účastníkmi konania.