Bojujeme o energetickú agentúru EÚ

Kto dá viac

Rumunský minister energetiky Adrian Videanu včera oficiálne začal kampaň za to, aby bolo sídlo Európskej agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER) v Bukurešti. Doteraz sa oň oficiálne uchádzala Bratislava a slovinská Ľubľana.

Vytvorenie agentúry je súčasťou snáh Komisie o liberalizáciu energetických trhov a posilnenie cezhraničnej spolupráce v tranzite plynu a elektriny medzi členskými štátmi.

Slovensko a Slovinsko ponúkli agentúre dvojročné prázdniny na platenie nájmu za sídlo. Rumunsko šlo ešte ďalej – agentúra by v Bukurešti nemusela platiť nájomné päť rokov.

Rumunsko tiež ponúklo zamestnancom ACER diplomatickú imunitu, vrátane výnimky z platenia DPH na tovary a služby. Bratislava a Ľubľana ponúkli toto privilégium len vyššiemu manažmentu.

"Rušný nočný život"

Rumunský minister propaguje svoje mesto aj ďalšími atrakciami – „rušný nočný život“, „chutné jedlo“, a „excelentné vína“. Krajina stavia aj na svojej geografickej pozícii. Nachádza sa na východnej hranici EÚ a podporuje európske iniciatívy susedstva.

Geografický argument používa aj Slovinsko. Mary Veronica Tovšak Pletersi, vysoko postavená slovinská diplomatka, v rozhovore pre EurActiv zdôraznila aj úlohu, ktorú zohralo Slovinské predsedníctvo v druhom polroku 2008 pri hľadaní kompromisu o liberalizačnom energetickom balíku. Slovinsko si však oslabilo pozíciu v európskej politike keď zablokovalo prístupový proces Chorvátska kvôli pohraničnému sporu.

Slovensko argumentuje svojimi skúsenosťami v sektore energetiky a silným domácim sektorom. Keď minister Jahnátek v Bruseli oficiálne oznamoval našu kandidatúru na sídlo ACER vyhlásil, že máme viac skúseností s reguláciou energetiky, než naši konkurenti.

Otázkou je, aký vplyv na našu kandidatúru bude mať fakt, že sa pripojili k skupine krajín, ktoré sa postavili proti pôvodným plánom Komisie na liberalizáciu energetiky.

Želiezka v ohni

Rozhodnutie o sídle padne 18.-19. júna na stretnutí lídrov EÚ v Bruseli. Popri tom ich čaká aj ďalšie, omnoho ťažšie rozhodovanie – na základe výsledkov volieb do Európskeho parlamentu budú vyberať budúceho predsedu Komisie.

Slovenská vláda sa v poslednom čase v európskej politike sústreďuje na oblasť energetiky. V neformálnych predbežných rokovaniach o zložení budúcej Komisie údajne pokukávame po poste komisára pre energetiku.