Bridlicový plyn zatiaľ pre Európu nič nemení

foto: bridlica, zdroj: flickr, autor: tonquetyed

Don Gauthier z americkej vládnej vedeckej agentúry US Geological Survey na demonštrovanie možného dopadu získavania bridlicového plynu uviedol ako príklad, že na území rozlohy Beneluxu by muselo byť približne 6 tisíc vrtov- to by ale pravdepodobne vyvolalo nevôľu environmentalistov.

Gauthier ďalej na konferencii pod záštitou Francúzskeho inštitútu pre medzinárodné vzťahy (IFRI) vysvetlil dôvody na takúto koncentráciu. Na rozdiel od konvenčného zemného plynu totiž nekonvenčný plyn potrebuje vysokú hustotu koncentrácie vrtov, vrátane horizontálnych vrtov. Konvenčný zemný plyn tak stojí menej a darí sa ho získavať v oveľa vyšších objemoch z menšieho množstva vrtov.

Ďalším problémom je podľa Gauthiera to, že prevádzkovatelia sa musia dohodnúť s majiteľmi pôdy, ako tomu bolo aj v Spojených štátoch. Dohadovanie pritom fungovalo ľahšie v Texase ako v New Yorku, kde došlo k „mnohým diskusiám“ ohľadne vodných zdrojov, dodáva Gauthier. Európa je pritom ešte hustejšie obývaná a má viac infraštruktúry ako Spojené štáty.

Navyše, získavanie bridlicového plynu pomocou pridávania chemikálií do vody, ktoré potom začnú podzemný proces štiepenia a vedú k uvoľneniu zemného plynu, je zdrojom obáv zo strany ochrancov životného prostredia. Tieto štiepavé kvapaliny, ktoré majú uvoľniť plyn uväznený medzi bridlicami, pritom spoločnosti navrhujú tak, aby zodpovedali charakteristikám jednotlivých miest ťažby. Široký rozsah druhov skál a kameňov totiž podľa expertov znamená, že chemikália vyvinutá pre ťažbu v Spojených štátov by sa dala inde vo svete použiť len v malej miere, aj vôbec.

Krajiny, v ktorých sa predpokladá prítomnosť bridlicového plynu v Európe sú: Francúzsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Švédsko a Veľká Británia.

Poľsko v centre pozornosti

Konferencia sa zameriavala najmä na ťažbu bridlicového plynu v Poľsku- krajine, ktorá využíva ako svoj hlavný zdroj energie uhlie a musí sa preto vo veľkom snažiť zmeniť svoju závislosť na tejto surovine a tým zredukovať emisie CO2.

Riaditeľka Oddelenia geológie a udeľovania geologických licencií na poľskom Ministerstve životného prostredia Ewa Zalevska priznala, že Varšava vkladá veľké nádeje do ťažby bridlicového plynu, pričom súčasný trend nazýva „zlatou horúčkou 21. storočia.“

V rokoch 2007 až 2010 udelilo Poľsko 58 licencií na ťažbu tohto nekonvenčného plynu americkým ťažobným gigantom ako ExxonMobil, či ConocoPhillips, uvádza Zalevska. Mapa, ktorú predstavila na obrazovke, ukazuje široké oblasti, kde sa očakáva nález bridlicového plynu- toto územie sa tiahne od Baltského mora aj na juhovýchod krajiny.

Odhaduje sa, že poľské rezervy bridlicového plynu predstavujú približne 1,4 bilióna metrov kubických, čo je dosť na uspokojenie potrieb krajiny na ďalších 100 až 200 rokov, dodáva Zalevska. Dodala však, že tieto údaje sú zatiaľ len predpoklady a dohady a v Poľsku sa doteraz nepodarilo zdokumentovať žiadne pole s bridlicovým plynom. Podľa nej sa tak stane v časovom horizonte štyroch až piatich rokov a prvá potenciálna ťažba sa očakáva v priebehu 10 až 15 rokov.

Hans Van Der Loo z ťažobnej spoločnosti Royal Dutch Shell potvrdil, že rezervy nekonvenčného plynu v Európe je ešte potrebné potvrdiť a nie je isté, či prinesú aj komerčný úspech. Niektoré firmy by dokonca mohli prísť o svoje peniaze, varoval.