Bridlicový plyn: Najprv odporúčania, neskôr možno záväzné pravidlá

Predtým než členský štát EÚ povolí projekt ťažby bridlicového plynu metódou hydraulického štiepenia (frackingu) v novej lokalite, bude musieť uskutočniť  rozsiahle verejné konzultácie a hodnotenie dopadov na životné prostredie. Nedodržiavanie odporúčania, ktoré by mala Európska komisia predstaviť v stredu 22. januára, bude viesť k revízii a zavedeniu právne záväzných pravidiel od júla 2015.

„Lokalitu bude možné vybrať len ak hodnotenie rizík uskutočnené podľa tejto kapitoly preukáže, že hydraulické štiepenie pod vysokým tlakom nevyústi k žiadnemu priamemu vypúšťaniu škodlivín do podzemných vôd,“ píše sa v dokumente, ktorý získal bruselský EurActiv.

Toto štiepenie je definované ako vstrekovanie viac než 1000 m3 alebo viac vody na jeden vrt alebo 10 000 m3 vody na celý proces frackingu.

Obmedzenia pre povolenia by mali platiť pre oblasti, ktoré sú často postihnuté záplavami alebo sú náchylné k seizmickej aktivite.

Výsledková tabuľa

V oblastiach ťažby bridlicového plynu sa majú sledovať vodné toky, monitorovať emisie metánu a „mala by sa inštalovať špecifická infraštruktúra pre zachytávanie a prepravu súvisiaceho zemného plynu“. Firmy budú zároveň musieť minimalizovať spaľovanie (tzv. flaring) a vyhnúť sa ventilovaniu plynu do atmosféry.

Spoločnosti budú mať povinnosť monitorovať v každom jednom vrte presné zloženie tekutiny, ktorú pri frackingu používajú, objem používanej vody, tlak a tiež tekutiny, ktoré sa následne na objavia na povrchu.

Verejnosť má podľa Komisie nárok na transparentné informácie, ktoré majú byť dostupné pre každé jednotlivé ložisko.

Podľa návrhu odporúčania bude Komisia monitorovať implementáciu týchto pravidiel formou výsledkovej tabuľky. O 18 mesiacov (22.7.2015) Komisia zváži „aktualizovanie ustanovení a potrebu pre vytvorenie harmonizovaných a právne záväzných opatrení“, ak sa doterajšia implementácia ukáže neúčinná.

Lepší vrabec v hrsti…

Environmentalisti i zástupcovia zelených politických strán nie sú s podobou dokumentu spokojní. „Myslím,, že je smutné ako eurokomisári ochraňujú záujmy hŕstky firiem v oblasti fosílnych palív namiesto záujmov európskych občanov,“ reagoval europoslanec Claude Turmes.

Odporúčania Komisie sú menej prísne ako smernica, o ktorú sa generálne riaditeľstvo EK pre životné prostredie pôvodne snažilo.

Podľa informácií bruselského EurActivu sa proti záväznejšej smernici postavili najmä generálna tajomníčka EK Catherine Day i komisári pre energetiku, priemysel a rozpočet.

Nespokojný eurokomisár pre životné prostredie si zase údajne ponechal možnosť úplne stiahnuť návrh, než by riskoval, že predloží slabý a environmentálne nepriaznivý návrh.

Iní predstavitelia EÚ ale poukazujú na to, že pravidlá nezáväzného charakteru môžu byť v konečnom dôsledku efektívnejšie  než predloženie legislatívy, ktorej prijatie sa bude v dôsledku opozície zo strany Británie a Poľska odkladať.

Ťažbu bridlicového plynu do veľkej miery reguluje už dnes platná legislatíva, napr. smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, rámcová smernica o vode či smernica o odpade z ťažobného priemyslu.

Alessandro Torello, hovorca Medzinárodnej asociácie producentov ropy a plynu (OGP) potvrdil, že súčasná legislatívy EÚ a národné právo komplexne pokrývajú operácie pri ťažbe bridlicového plynu. „Ak Európska komisia identifikuje medzery, zapojíme sa do tejto debaty a budeme sa snažiť nájsť najvhodnejšiu cestu ako tieto vnímané medzery riešiť,“ uviedol.