Británia nevidí dôvod pre pozastavenie hlbokomorskej ťažby

Európsky komisár pre energetiku Günther Oettinger podľa očakávaní zajtra vyzve k dočasnému pozastaveniu nových hlbokomorských vrtov kým nebude ukončené vyšetrovanie katastrofy v Mexickom zálive.

Britská vláda však vyhlásila, že hlbokomorská ťažba je životne dôležitá pre energetickú bezpečnosť krajiny.

„Nevidíme dôvod pre moratórium na hlbokomorské vrty. Incident vrtu Macondo je pre nás poučením, ale máme náročný regulačný režim,“ povedal hovorca britského ministerstva pre energetiku a klimatické zmeny (DECC). Žiadny orgán EÚ nemá právomoc vyhlásiť takéto moratórium, dodal.

Britské pravidlá pre pobrežnú ťažbu sa sprísnili po explózii ropnej plošiny Piper Alpha v Severnom mori v roku 1988, kedy zahynulo 167 ľudí. Je to doposiaľ najväčšia katastrofa ropnej plošiny v dejinách vzhľadom na počet mŕtvych.

Britský bezpečnostný úrad HSE je pripravený pravidlá opäť sprísniť, ak vyšetrovanie katastrofy v Mexickom zálive odhalí medzery v súčasných britských predpisoch.

Dovtedy vláda jednotlivo preveruje všetky nové projekty hlbokomorských vrtov. Po aprílovej nehode tiež zintenzívnila prehliadky mobilných vrtných súprav.

Prechod k nízkouhlíkovej ekonomike

Britská produkcia ropy a plynu by mala do roku 2015 klesnúť o viac ako 25 %. To by viedlo k zvýšeniu závislosti krajiny na importovaných palivách. Vláda preto podporuje ťažbu v náročných podmienkach pobrežných vôd.

„Britská vláda je odhodlaná transformovať ekonomiku na nízkouhlíkovú a rozvíjať obnoviteľné zdroje energie, ale to sa nedá zo dňa na deň,“ povedal hovorca DECC. „Hlbokomorská ťažba ropy a plynu je nevyhnutná počas prechodu k nízkouhlíkovej ekonomike,“ dodal.

Parlament je proti moratóriu

Európsky parlament prijal minulý týždeň uznesenie o sprísnení pravidiel pobrežnej ťažby ropy a plynu a zvýšení kompenzácií za prípadné katastrofy, ale odmietol návrh moratória na nové hlbokomorské vrty.

„Parlament dal jasné znamenie Komisii, aby prijala kroky pre elimináciu deficitov v bezpečnostných a finančných štandardoch,“ povedal Jo Leinen, predseda Výboru EP pre životné prostredie.

Výbor podporil moratórium, za ktoré hlasovalo 285 poslancov, 323 členov Parlamentu však bolo proti tomuto návrhu.

(EurActiv s Reuters)