Británia podporí inteligentné merače

Do roku 2020 by mali byť všetky domácnosti a firmy vo Veľkej Británii vybavené inteligentnými meračmi spotreby elektrickej energie a zemného plynu, oznámila včera (11.5.) vláda v Londýne. Inštalovať by sa mala technológia, ktorá umožní vidieť spotrebiteľom aktuálny stav počítadla a ďalšie informácie na displeji kedykoľvek a v reálnom čase. Súčasne, odpočet stavu počítadiel by sa mal vedieť vykonať aj na diaľku, čo by znamenalo menšiu logistickú záťaž pre distribútorov elektrickej energie a zemného plynu.

„Inteligentné merače umožnia všetkým spotrebiteľom monitorovať využívanie energií a umožnia im znížiť energetickú spotrebu a ako dôsledok aj tvorbu emisií uhlíka. Inteligentné merače budú tiež znamenať koniec neprimeraných účtov a čakaní na odčítanie stavu počítadla,“ vyhládil Ed Miliband, britský minister pre energetiku a klimatické zmeny.

Vláda odhaduje, že inštalovaním inteligentných meračov sa v horizonte nasledujúcich 20 rokov dosiahnu hospodárske úspory v rozmedzí 2,5 – 3,6 mld. libier.

Plán je súčasťou revidovanej klimatickej stratégie. Uplynulý mesiac sa Veľká Británia stala prvou z krajín EÚ, ktorá oficiálne ustanovila svoj národný klimatický záväzok; do roku 2020 znížiť mieru tvorby emisií CO2 o 34 percent v porovnaní s úrovňou v roku 1990.

„Merače, ktoré má väčšina z nás v domácnostiach, boli navrhnuté v inej dobe, pred klimatickými zmenami. Teraz je potrebné, aby sme k energii pristupovali inteligentnejšie,“ hovorí minister.

Súčasťou včerajšieho oznámenia vlády je i začiatok verejných konzultácií o spôsobe a manažmente inštalovania inteligentných meračov. Vláda preferuje, aby ich montovali a obsluhovali distribútori energií, pričom tretie osoby by boli zodpovedné za koordinovanie komunikáciu medzi distribútormi a klientmi. Diskutuje sa však i o dvoch iných scenároch – podľa jedného by za celý proces boli zodpovední výlučne distribútori, podľa druhého by proces montáže vykonali tretie strany v rámci licencie a komunikácia medzi dodávateľmi a spotrebiteľmi by sa koordinovala na národnej úrovni.

Poslanci EP sa uplynulý mesiac vyslovili za to, aby sa inteligentné merače povinne inštalovali do nových budov v EÚ, ako aj do budov, ktoré sa budú kompletne rekonštruovať.

Inteligentné merače sú nevyhnutným predpokladom pre budovanie tzv. „inteligentných sietí“ (smart grids), ktoré umožnia dvojsmerný tok elektrickej energie. Inými slovami, koncový zákazník môže energiu nakupovať, ale v prípade, že má vo svojej domácnosti inštalovaný solárny kolektor alebo iný zdroj energie, ak vyrobenú elektrinu nespotrebuje, prostredníctvom smart gridu a inteligentného merača ju bude môcť predať distribučnej spoločnosti.

Integrovanie obnoviteľných zdrojov energií do energetických prenosových sústav je nevyhnutné, ak chce EÚ dosiahnuť svoj celkový cieľ; do roku 2020 znížiť celkovú mieru tvorby emisií CO2 o 20 percent.