Briti potrebujú vysvetliť cenu za zelenú energiu

Foto: mmisso.deviantart.com

„Naše dôkazy poukazujú na nebezpečenstvo silného odporu voči vládnej zelenej agende, ak bude znamenať vyššie účty pre spotrebiteľov,“ uvádza sa v správe výboru britského parlamentu pre energetiku a klimatickú zmenu. Poslanci vyzvali vládu aj energetikov, aby lepšie zapojili verejnosť do plánovaných opatrení a vysvetlili skryté faktory, ktoré vedú k vyšším cenám za energie.

V posledných týždňoch oznámili traja zo šiestich veľkých dodávateľov energie na britských ostrovoch dvojciferné zvýšenie svojich taríf za elektrinu a plyn (až do výšky 18 %), čím zvýšili obavy ľudí z ceny, ktorú budú musieť zaplatiť za podporu zeleným technológiám.

Prieskum z minulého mesiaca, ktorý uskutočnila jedna z energetických spoločností, ukázal, že štvrtina opýtaných si myslí, že vláda by sa mala držať svojich plánov rozvoja zeleného hospodárstva, ak to bude znamenať ich vyššie účty.

V mnohých krajinách, vrátane Slovenska, závisí cena elektriny a plynu pre domácnosti nielen od ceny komodity na trhu, ale aj regulácie štátu, ktorý určuje napríklad výšku poplatku za dodávku elektriny/plynu, cenu prenosových a distribučných služieb, poplatok za straty, prevádzkovanie systému, ale tiež výšku dane a výkupné ceny energií z obnoviteľných zdrojov.

V správe britského parlamentu sa takisto uvádza, že spotrebitelia môžu čeliť nátlaku zmeniť dodávateľa podomovými predajcami a nemajú možnosť dôkladne zvážiť všetky alternatívy vzhľadom na komplexnosť tarifov. Briti si v súčasnosti môžu vybrať až zo 400 rôznych taríf. Podľa analýzy britského regulačného úradu Ofgem takmer 40 % zákazníkov, ktorí zmenia dodávateľa, v skutočnosti neušetria.

Štátny tajomník pre energetiku Charles Hendry priznal, že ľudia nechápu súvisiace poplatky a navrhoval výboru väčšiu zrozumiteľnosť účtov pre zákazníkov. Podľa členov parlamentného výboru by dodávatelia energie nemali čakať na tlak zvonku, vládu či regulačný úrad, ktoré navrhnú legislatívu pre zjednodušenie účtov.

„Šiel som online porovnať si svoje tarify a bol som tak zmätený možnosťami, že som sa rozhodol zostať kde som a myslím, že pravdepodobne nie som v tomto ohľade výnimkou,“ uviedol Hendry.

Počas zasadnutia Rady ministrov pre energetiku v decembri 2010 sa členské štáty zaviazali uviesť do praxe opatrenia, ktoré vyplývajú z tretieho energetického balíčka. Zdôraznili predovšetkým „naliehavú potrebu“ umožniť odberateľom porovnať ceny a zjednodušiť prechod medzi jednotlivými dodávateľmi, so „zvláštnou pozornosťou“ na účty pre zákazníkov. Zhodli sa, že spotrebitelia musia byť vhodne informovaní, keďže „účty za energie sú pre zákazníkov jedným z najdôležitejších prostriedkov informovania.“

Porovnanie maximálnych cien za dodávku elektriny a plynu pre domácnosti na rok 2011 na Slovensku nájdete na stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

(EurActiv v spolupráci s Reuters)