Elektrárne v troch krajinách budú emisie vypúšťať bezplatne

Autor: Paul, Zdroj: Freedigitalphotos.net

V stredu (16.5.) Európska komisia akceptovala žiadosti troch krajín, ktoré mali nárok na bezplatnú alokáciu v rámci európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS) pre sektor energetiky.

Podľa revidovanej smernice o ETS z roku 2009 mohlo 10 členských krajín požiadať o dočasnú výnimku z pravidla nákupu povoleniek na trhu alebo z úplnej aukčnej povinnosti pre sektor energetiky od roku 2013. V septembri 2011 osem z nich podalo žiadosť o dočasné bezplatné alokácie, ktoré EK následne prehodnocovala. Po určitých úpravách prihlášok Komisia autorizovala žiadosť od Cypru, Estónska a Litvy.

Celkovo pre elektrárne v týchto troch krajinách alokuje spolu 35 miliónov bezplatných povoleniek v období rokov 2013-2019. Ich množstvo bude každoročne klesať z viac ako 8,39 milióna povoleniek v roku 2013, na 1,5 milióna v roku 2019 až na konečnú nulu v roku 2020.

Litovské elektrárne dostanú 2,854 milióna povoleniek, cyperské 10,979 milióna povoleniek a estónske až 21,155 milióna bezplatných povoleniek.

Brusel zároveň krajinám pripomenul, že musia zaviesť prísne monitorovacie a vykonávacie pravidlá, aby zaistili, že ekonomická hodnota týchto bezplatných kreditov sa prinajmenšom odzrkadlí v korešpondujúcom objeme investícií do modernizácie energetickej infraštruktúry, vrátane nových elektrární, diverzifikácie energetického mixu a čistých technológií. Tieto investície musia krajiny začleniť do svojho národného plánu.

Ďalšie rozhodnutia do leta

Svoje žiadosti podali aj Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rumunsko. Malta a Lotyšsko boli síce tiež oprávnené, ale svoje žiadosti nepodali. O piatich zvyšných žiadostiach rozhodne Brusel do leta.

Svoje výhrady vyslovila EK aj voči pôvodnej českej žiadosti, v ktorej Praha žiadala prideliť 107 miliónov povoleniek. Brusel ju ale upozornil, že dodané dokumenty nie sú kompletné a obsahujú nezrovnalosti. (EurActiv, 2.3.2012)

Jedným z kritérií oprávnenosti bolo, že v roku 2006 muselo viac ako 30 % výroby elektriny v danom členskom štáte pochádzať z jediného fosílneho paliva, čo Slovensko vzhľadom na vysoký podiel nízkoemisnej výroby v jadrových elektrárňach nespĺňalo.

Podľa údajov Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) za rok 2006 sa jadro podieľalo na pokrytí ročnej spotreby 57,7 percentami, vodné elektrárne mali podiel 14,2 % a tepelné elektrárne na rôzne druhy konvenčných fosílnych palív mali podiel 19 %.