Brusel si volá naftárov „na koberec“

Foto: Flickr.com / mikebaird (licencia Creative Commons)

Komisár pre energetiku Günther Oettinger a komisár pre životné prostredie Janez Potočnik sa 14. júla 2010 stretnú so zástupcami uhľovodíkových ťažobných firiem a príslušných dozorujúcich úradov. Brusel zvolal stretnutie v dôsledku aprílovej nehody ropnej plošiny Deepwater Horizon, ktorá sa vtedy potopila a únik ropy z vrtu do vôd v Mexickom zálive sa dodnes nepodarilo zastaviť.

Témou stretnutia bude preskúmanie otázky, či je potrebné revidovať legislatívu EÚ v otázkach ťažby uhľovodíkov z morského dna. Brusel si chce byť istý, že členské krajiny v dostatočnej miere ošetrili túto oblasť a ťažobné spoločnosti neškrtajú výdavky na úkor bezpečnosti.

„Žiadny regulačný režim sám o sebe nám nemôže dať 100-percentnú záruku bezpečnosti. Veľa závisí od postoja a postupu operátorov a od existencie a dostupnosti funkčných systémov,“ vyhlásil na okraj plánovaného stretnutia komisár Oettinger. Doplnil, že uhľovodíkový ťažobný priemysel musí vyvinúť všetko úsilie, aby sa podobné nehody neopakovali.

Komisár pre energetiku sa po prvýkrát stretol so zástupcami priemyslu 11. mája 2010. Vtedy ich požiadal, aby vyplnili dotazník s 12 otázkami, ktoré sa pýtali na preventívne opatrenia v oblasti hĺbkovej podmorskej ťažby ropy a zemného plynu. Vyhodnotenie dotazníka Oettinger publikuje ešte pred júlovým druhým stretnutím.

Ak by v európskych vodách došlo vzniku ropnej škvrny, situácia by sa riešila v súlade s environmentálnou legislatívou EÚ, vrátane Smernice o posudzovaní dôsledkov pre životné prostredie, obyvateľstvo a divé vtáctvo, Smernice o environmentálnych rizikách (ELD) a Rámcovej smernice o vode a pobrežných vodách.

Smernica ELD stanovuje princíp „znečisťovateľ platí“. Členské krajiny mali jej ustanovenia prevziať do národných legislatív do apríla 2007. Komisia v súčasnosti vypracúva správu o jej efektívnosti a vynútiteľnosti za primerané náklady. Okrem toho Exekutíva vypracúva prehľad o existujúcej európskej a národnej legislatíve, ktorá sa týka dôsledkov a rizík ťažby uhľovodíkov. Ak sa zistí, že právne akty nie sú postačujúce, Oettinger na jeseň predstaví návrhy nových smerníc, uviedla jeho hovorkyňa.

O rizikách hĺbkovej podmorskej ťažby uhľovodíkov diskutoval 18. mája i Európsky parlament. Poslanci však nedokázali prijať spoločnú rezolúciu, ktorá by vyzývala na prísnejšie metódy inšpekcií, prísnejšie bezpečnostné štandardy a posilnenie medzinárodných pravidiel pre podmorský geologický prieskum a ťažbu.