Bulharsko chce postaviť Južný tok napriek varovaniam Európskej komisie

Komisia už začala proti Bulharsku konanie pre porušenie úniového práva a požiadala kompetentné úrady v krajine, aby pozastavili stavbu Južného toku.

"Nechceme blokovať Južný tok, chceme iba, aby bol projekt v súlade s právom EÚ," povedala Sabine Berger, hovorkyňa Európskeho komisára pre energetiku Günthera Oettingera.

Hovorca Antoine Colombani v mene Komisára pre vnútorný trh Michela Barniera informoval, že bulharské orgány dostali list, ktorý vysvetľuje existujúce rozpory s právnymi predpismi EÚ o verejnom obstarávaní.

Dňa 27. mája pridelilo Bulharsko stavbu Južného toku na svojom území ruskému konzorciu Strojtransgaz. Hlavným akcionárom v Strojtransgaze (63 %) je Volga Group, ktorú vlastní Gennady Timčenko.

Jeho meno sa v polovici marca dostalo na americký zoznam sankcií voči Rusku. Timčenko, ktorý má úzke väzby na prezidenta Vladimíra Putina, je podľa Forbes považovaný za šiesteho najbohatšieho muža v Rusku.

Predseda Komisie José Manuel Barroso dal prednedávnom jasne najavo, že európska exekutíva bude trvať na tom, aby Bulharsko dodržalo pri výstavbe plynovodu úniové právo.

"Potreba konať"

Colombani povedal, že bolo „potrebné okamžite konať", pretože práce na výstavbe plynovodu v Bulharsku už začali.

Bulharsko tvrdí, že výberové konanie pri Južnom toku prebehlo podľa bežných postupov a že oznámenie o vyhlásení výberového konania bolo zverejnené v decembri minulého roka. Colombani je však názoru, že pravidlá vnútorného trhu EÚ, ktoré sa týkajú verejného obstarávania neboli zo strany Bulharska dodržané.

"Aby som bol konkrétnejší, tak k zriadeniu entity South Stream Bulgaria, ktorá má za úlohu plánovať, financovať a prevádzkovať nový plynovod, došlo bez súťaže a postupom, ktorý nie je transparentný," povedal.

Druhý problém vidí Colombani v medzivládnej dohode medzi Ruskom a Bulharskom. Tá umožňuje formou subdodávok prenechať časť prác iným spoločnostiam, "pričom uprednostnení budú ruskí a bulharskí uchádzači a to bez toho, aby bola súťaž zverejnená vo vestníku."

"Z pohľadu našej politickej strany je potrebné ukázať charakter a dokončiť stavbu Južného toku," povedal Dimitar Dabov, Bulharská socialistická strana (БСП). Líder strany БСП Sergej Stanišev je zároveň predsedom Strany európskych socialistov (PES).

Dabov povedal, že Bulharsko splnilo všetky požiadavky týkajúce sa plynovodu Južný tok.

"Spolitizovaná záležitosť"

„Ak je tu tlak, tak politický," hovorí Dabov, ktorého citoval Dnevnik, partner EurActiv.com v Bulharsku.

Stály predstaviteľ Ruska pri EÚ Vladimír Čižov pre EurActiv.com povedal, že ak sa to potvrdí „tak je postup Komisie spolitizovaný namierený proti projektu Južný tok.“