Regulátori: Zmena dodávateľa energií je stále príliš dlhá

Autor: Stuart Miles, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Rada európskych energetických regulátorov (CEER) zverejnila správu, v ktorej uvádza, že hoci členské krajiny urobili značný pokrok v oblasti posilnenia práv spotrebiteľov, „v praxi stále existujú určité medzery“.

Podľa prezidenta CEER Johna Mogga došlo k pokroku najmú v súvislosti s transpozíciou tretieho energetického balíka. Slovenský parlament schválil zákony, ktoré zohľadňujú dané smernice 31. júla 2012.

„Transpozícia práv do národného práva je nutným prvým krokom, ale nestačí,“ uviedol s odkazom na to že aj prax ukáže uplatňovanie nových opatrení v praxi.

Spotrebitelia vedomí si nových práv sa v poslednej dobe snažia použiť novú taktiku na obranu proti tomu, čo považujú za premrštené a svojvoľné ceny stanovené dodávateľmi energií.

Spoločný prechod

Domácnosti v Belgicku či Holandsku napríklad skúšajú možnosť kolektívne zľavy pri kolektívnej zmene dodávateľa, na základe najvýhodnejšej ponuky. Objavujú sa náznaky, že podobný prístup získava podporu odberateľov plynu a elektriny aj v ostatých krajinách.

Britská BBC koncom októbra informovala, že organizácia Consumer Focus obhajuje takýto kolektívny prechod.

„Ak pôjdete za dodávateľom a poviete mu: Chcem prijateľnú cenu“, odpovie vám: Nuž, máte prijateľnú cenu, nebudeme ju meniť len kvôli vám…Ak to ale urobí 10.000 rodín, situácia sa zmení. Pôjde o 10.000 ľudí, ktorí sú pripravení prejsť k novému dodávateľovi, čo znamená, že im títp dodávatelia ponúknu prijateľnú cenu, aby ich získali ako nových klientov,“ citovala BBC hovorkyňu belgickej skupiny Samen Sterker (Spolu silnejší), ktorá sa na takéto kolektívne vyjednávanie spotrebiteľov špecializuje.

Do 24 hodín?

V súvislosti so zmenou dodávateľa, sa v správe uvádza, že „len malý počet členských krajín CEER má v úmysle zaviesť opatrenia na redukciu oneskorení, ku ktorým v praxi dochádza“.

Skupina CEER, ktorej členom sú regulačné úrady pôsobiace na trhu so zemným plynom a elektrickou energiou vrátane slovenského ÚRSO, uviedla, že „silne zdôrazňuje potrebu vykonať zmenu čo najrýchlejšie. Mohlo by to byť už do 24 hodín a v každom prípade do 3 týždňov. Okrem toho by zmena dodávateľa mala byť možná v ktorýkoľvek deň týždňa“.

Hoci nový slovenský zákon o energetike umožňuje samotné technické prevedenie zmeny dodávateľa do troch týždňov, v praxi celý proces trvá asi dva mesiace.

Legislatíva v Portugalsku a Francúzsku stanovuje, že zmena sa musí uskutočniť do 1 týždňa. V Belgicku celý proces v praxi trvá 3 až 5 týždňov.

Podľa CEER sú hlavnými príčinami zdĺhavého prechodu technické prekážky (napr. nesprávne údaje na meračoch), právne (nie vždy sú v platnosti všetky potrebné legislatívne úpravy) alebo administratívne. V niektorých krajinách je zmena dodávateľa možná len k 1. dňu v mesiaci.

Problém s lehotami CEER identifikoval aj v otázke mimosúdneho urovnávania sporov. Hoci vo väčšine krajín existuje tento inštitút aj niekoľko rokov, nie vždy je jasné, či preň platí maximálna dĺžka trvania do 3 mesiacov.

„Výsledkom je, že v niektorých krajinách stále nie je jasné, či sa spotrebitelia môžu spoliehať na ukončenie sporu do troch mesiacov,“ uvádza sa v správe CEER s odkazom na „rozptýlenosť zodpovednosti a pretrvávajúci nedostatok dát“.