Ceny elektriny v Európe odolávajú chladnému počasiu

Agentúra Reuters si „posvietila“ na rozdiely medzi jednotlivými regiónmi.

Veľká Británia

Britský trh s elektrinou hrá menej dôležitú rolu ako trh s plynom, obchodovaniu chýba mimo spotového trhu likvidita a väčšina domácností používa na vyhrievanie plyn.

Výsledkom je, že ceny elektriny v Británii reagovali na nedávne studené počasie menej aktívne ako ceny plynu. V chladnom období trh s elektrinou sleduje britské ceny plynu, aby vyhodnotil vážnosť vplyvu počasia na trhy.

Vo Veľkej Británií sa väčšina plynu nepredáva na základe aktuálneho dopytu a ponuky, ale cena sa tvorí na virtuálnom „hube“ (National Balancing Point NBP). Preto sa britský trh s plynom vyznačuje najväčšou likviditou v Európe. NBP je tiež vďaka trom veľkým LNG terminálom v krajine, zabezpečenými dodávkami z domácich, nórskych i európskych plynovodov jedným z najrôznorodejších „hubov“. Británia má síce jedny z najnižších kapacít na uskladnenie plynu a trh preto obyčajne rýchlo reaguje na akékoľvek, aj sezónne, zmeny, odborníci sa ale zhodujú, že práve vďaka rozmanitosti dodávok, nie sú tento rok výkyvy cien tak výrazné.

Francúzsko

Francúzsky trh s elektrinou je známy svojimi ráznymi cenovými vrcholmi, predovšetkým v čase extrémnych podmienok počasia.

V horúcom lete sú hlavným dôvodom časté poruchy v dodávkach prúdu z jadrových elektrární, Tie v krajine pokrývajú viac ako 80% dodávok elektriny, ale kvôli nízkym hladinám riek môžu mať problémy s ochladzovaním reaktorov. Vo veľmi chladných obdobiach zase domácnosti často využívajú intenzívne elektrické ohrievače.

Príkladom prudkých zmien cien je minulá zima, kedy v priebehu ôsmych dní stúpli ceny energií na trhu o viac ako 325%, pretože náhle ochladenie kolidovalo s výpadkami prúdu z atómovej elektrárne.

Aj keď sa tento rok objavili určité pohyby cien elektriny, podľa obchodníkov je tohtoročný december oveľa pokojnejší. Príčinou je spoľahlivejšia domáca výroba nukleárnej energie a tiež pokojná situácia na susedných trhoch.

Nemecko

Najväčší európsky trh s energiami funguje ako referenčné kritérium pre mnoho menších regiónov, vrátane Slovenska. Aj tu je situácia pomerne pokojná. Vo všeobecnosti ceny na nemeckom trhu nereagujú tak prudko ako napríklad v Paríži, pretože domácnosti viac využívajú na vykurovanie ropu.

Nemecký energetický mix je tiež veľmi rôznorodý a zabezpečený aj vďaka bohatej cezhraničnej integrácii. Viac ako 40% elektriny sa vyrába z uhlia, viac ako 20% v atómových elektrárňach, 15% z obnoviteľných zdrojov, 13% zo zemného plynu, zvyšok elektriny sa vyrába z ropy a vo vodných elektrárňach.

V zime býva nemecký trh náchylný skôr ku negatívnym vrcholom, a to z dôvodu 25GW kapacite veternej energie a povinnosti predávať energiu z OZE na trhu.

Severský región

Severský trh s energiami (Nord Pool) je v zimnom období výnimočný.

Je preň charakteristická vysoká likvidita a transparentnosť. V kombinácii s veľmi chladnými zimami to znamená, že pre ceny na severe Európy sú poveternostné podmienky kľúčovým faktorom.

Množstvo zrážok je dôležité pre zásobníky vody, nakoľko polovica výroby elektriny v regióne pochádza z vodných elektrární. V čase extrémneho chladu a sucha a vysokého dopytu po teple sú vodné rezervoáre nízko pod normou.

Ceny elektriny túto zimu dosahujú úroveň, ktorá sa za posledných desať rokov vyskytla počas minuloročnej rekordnej zimy a v sezóne 2002/2003.

Slovensko

Na Slovensku sú ceny silovej elektriny závislé od cien na burze EEX v Lipsku a PXE v Prahe. 1. septembra 2009 sa vytvoril spoločný spotový trh s elektrinou medzi SR a ČR. Tento krok priniesol najmä zvýšenie likvidity slovenského trhu s elektrinou. Menšie rozdiely oproti EEX môžu vzniknúť z dôvodu celkového objemu obchodovania alebo smerovaním toku elektriny.

Začiatkom júna 2010 sa operátori prenosových sústav SEPS a ČEPS dohodli na ďalšom prehĺbení integrácie, schválili postup prepojenia denných trhov. Od roku 2011 by mali začať regionálne koordinované aukcie v stredoeurópskom regióne, často sa hovorí aj o rozšírení market couplingového trhu, napríklad o maďarský profil.

Elektrina pre domácnosti a drobných podnikateľov (do 30 MWh ročnej spotreby), predstavuje výnimku z trhovej tvorby cien. Cenu určil administratívnym spôsobom regulátor ÚRSO.

Štát určuje aj ostatné zložky ceny za dodávku elektriny, cenu prenosových a distribučných služieb, ako aj položky „straty“ a „prevádzkovanie systému“. Výšku spotrebnej dane určuje Národná rada SR, ale jej minimálne sadzby sú dané pravidlami EÚ.

Ján Orlovský, hovorca Západoslovenskej energetiky, uviedol, že ceny elektriny aj distribučné poplatky pre rok 2011, v porovnaní s rokom 2010, poklesli (o cca 0,3%, resp. 0,4%), ale celková cena elektriny bude vyššia. Dôvodom je zvýšenie DPH (+1%), zavedeniu odvodu pre Národný jadrový fond (€3/MWh) a vyššia tarifa za prevádzkovanie systému, ktorá odráža napríklad povinný nákup tzv. zelenej energie (€8,55/MWh).

Viac o koncovej cene elektrickej energie pre domácnosti v roku 2011 sa dozviete na serveri Energia.sk.

EurActiv v spolupráci s Reuters