Ceny poľnohospodárskych produktov zostanú stabilné

Európska komisia v budúcnosti očakáva priaznivý vývoj na poľnohospodárskom trhu. Vo svojej správe „Vyhliadky poľnohospodárskych trhov a príjmov v EÚ“, zverejnenej v pondelok, Komisia predpovedá stabilitu cien európskych top produktov – pšenice, cukru a mäsa.

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) uvádza, že EÚ vyprodukuje 20 % svetovej pšenice a bravčového mäsa a má 30%-ný podiel na globálnom vývoze syrov.

Hlavným faktorom udržania súčasnej hladiny cien má byť podľa EK nárast celosvetového dopytu po potravinách a rozvoj odvetvia biopalív. Cenovú hladinu ovplyvní i očakávaný nízky rast produktivity výroby v dôsledku menšieho poľnohospodárskeho prebytku.

„Strednodobá prognóza je pre plodiny na ornej pôde pomerne pozitívna vďaka solídnemu svetovému dopytu a pevným cenám“, uviedol hovorca EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Roger Waite.

Rast sektora bude naďalej závisieť na výnosoch z hospodárskej činnosti, keďže množstvo pozemkov vhodných na rozšírenie výrobných kapacít v EÚ klesá.

Podľa správy sa však poľnohospodársky sektor bude môcť oprieť o rastúci dopyt po biopalivách, ktorý bude aj naďalej predstavovať „najdynamickejší faktor“ celkového dopytu.

Autori správy vo svojich výpočtoch zohľadnili aj smernicu o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov, ktorá členským štátom kladie za cieľ 10%-ný podiel týchto zdrojov na energetickom mixe EÚ do roku 2020. Experti preto predpokladajú, že palivá z plodín budú vďaka tomu v roku 2020 tvoriť až 8,5 % kvapalných palív v doprave.

Ceny mäsa by sa v Európe tiež nemali meniť. Podľa správy EK budú podporované silným dopytom na celosvetovom trhu. Hospodárske oživenie by malo pomôcť ku konštantnému záujmu o masové produkty.

Dopyt po kuracom mäse by mohol rásť vďaka jeho „zdravému imidžu“, zatiaľ čo je predpoklad, že spotreba hovädzieho klesne.

Správa tiež očakáva zvýšenie ziskov v poľnohospodárstve. Podľa Rogera Waite-a  sa tak nestane zvýšením celkových príjmov, ale „ako dôsledok pokračujúceho poklesu množstva pracovných vstupov“.