Česká a slovenská legislatíva nie je pripravená na inteligentné siete

Oblasti implementácie projektu ACON. [ACON]

Dcéry koncernu E.ON v Česku a na Slovensku ohlásili projekt ACON, ktorému Európska únia prispeje 91 miliónov eur. Umožní lepšie riadenie rozvodov pri intenzívnejšom zapojení obnoviteľných zdrojov, elektromobilov a batérií.

Energetické spoločnosti Západoslovenská distribučná a E.ON Distribuce získali od Európskej komisie grant na spolufinancovanie projektu ACON Smart Grids vo výške 91,2 milióna eur. Projekt zabezpečí modernizáciu a zvýšenie efektívnosti distribučnej sústavy a zvýši aj bezpečnosť dodávok elektriny najmä v spoločných pohraničných oblastiach Česka a Slovenska.

Partneri projektu a rezortní ministri zo Slovenska a Česka podpísali v piatok (21. júna) vyhlásenie o podpore projektu.

Firmy priznali, že napriek okamžitej implementácii projektu na miestnej úrovni, by si jeho rozšírenie na celé územie oboch krajín vyžiadalo zmenu legislatívy.

Kľúčový cezhraničný projekt

Celkové náklady projektu sú 182 miliónov eur, pričom spolufinancovanie z Nástroja pre prepájanie Európy z nich tvorí 50 percent. ACON bol zaradený medzi Projekty spoločného záujmu (PCI), patrí teda ku kľúčovým cezhraničným energetickým projektom EÚ, ktoré sú nevyhnutné na vytvorenie jednotného energetického trhu a dosiahnutie dostupnej, bezpečnej a obnoviteľnej energie.

Implementácia „smart“ prvkov zabezpečí na slovenskej strane lepší monitoring a riadenie sústavy v okresoch Malacky, Senica, Myjava, Skalica, Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. Na Slovensku pokryje ACON celkovo 190 tisíc zákazníkov.

Únia podporí inteligentné siete v česko-slovenskom pohraničí

Západoslovenská distribučná a E.ON Distribuce získali z Nástroja na prepájanie Európy 91 miliónov eur na modernizáciu distribučných sietí. Chcú ich pripraviť na nástup novej energetiky.

Podľa podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu Maroša Šefčoviča ide o príklad, ako energetická únia pomáha modernizovať európske hospodárstvo a umožňuje realizáciu inteligentných riešení.

„Zároveň uľahčí aj zapojenie miestnych obnoviteľných zdrojov, elektromobilov a batérií pre skladovanie energie,“ prihovoril sa v piatok Šefčovič signatárom vyhlásenia prostredníctvom videozáznamu.

Prospech občanov z inovácií

Ide o historicky prvý slovensko-český projekt zameraný na masívne nasadzovanie najmodernejších smart technológií, ktoré umožnia nástup novej energetiky založenej na lokálnych obnoviteľných zdrojoch.

Práve možnosť pripojenia obnoviteľných zdrojov vyzdvihol slovenský minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD). „Aj s pomocou tohto projektu získame nové komunikačné prvky aj inteligentné riadenie. Následne sa zvýši informovanosť, zlepší sa prepojenie a v budúcnosti budeme môcť využívať distribučné sústavy na širšie nasadenie obnoviteľných zdrojov, ako aj prístup k digitálnej infraštruktúre,“ povedal Žiga.

O cieli pre obnoviteľné zdroje chce Žiga s Komisiou ešte diskutovať

Minister hospodárstva v diskusii o uhlíkovej neutralite zdôrazňuje záujmy slovenského priemyslu. Premiér naopak tvrdí, že ochrana životného prostredia by mala byť nadradená všetkým podnikateľským záujmom.

ACON je podľa Žigu „veľmi peknou ukážkou“, ako môžu mať občania prospech z inovatívnych technológií v energetike.

Český minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček pripomenul, že energetická sieť bude v budúcnosti vystavená veľkým výzvam, napríklad v podobe nových zdrojov založených práve na inteligentných technológiách. „Inteligentné siete tak zohrajú dôležitú úlohu vo zvyšovaní energetickej nezávislosti obyvateľstva aj v podpore konkurencieschopnosti priemyslu,“ povedal Havlíček.

Inovovať treba aj zákony

ACON podľa predsedu predstavenstva E.ON Distribuce Zdenka Bauera prispeje k „budovaniu sietí, ktoré dokážu poňať batérie, elektromobily a obnoviteľné zdroje energie“. Cieľom sú elektrické siete „pripravené na budúcnosť“, podotkol predseda predstavenstva Západoslovenskej energetiky Jochen Kley.

Západoslovenská distribučná je 100-percentnou dcérou Západoslovenskej energetiky, ktorá je súčasťou nemeckého koncernu E.ON podobne ako E.ON Distribuce

Vyšehrad je mŕtvy. Nech žije Vyšehrad+ pre obnoviteľné energie

V4 ignoruje klimatické hrozby, snaží sa o predĺženie spaľovania fosílnych palív a nedodržiava limity znečistenia ovzdušia. Tento trend chce zvrátiť platforma Vyšehrad+ pre obnoviteľné zdroje, píše ADA ÁMONOVÁ.

Hoci implementácia ACON už prebieha, zástupcovia oboch dcér koncernu E.ON sa zhodli, že česká a slovenská legislatíva zatiaľ nie je pripravená na zavádzanie rovnakých technológií na celoštátnej úrovni.

Novú legislatívu „dnes vôbec nie je jednoduché pripraviť“, poznamenal Bauer. „Nechceme sa ponáhľať. Chceli by sme sa vyhnúť unáhlenému vývoju obnoviteľných zdrojov ako v minulosti,“ dodal s tým, že pre investorov je najdôležitejšia dlhodobá stabilita legislatívneho prostredia.