Česká žiadosť o bezplatné emisné povolenky sa Bruselu nepozdáva

zdroj: TASR

Praha požiadala Európsku komisiu o pridelenie 107 miliónov bezplatných povoleniek pre sektor energetiky, ktorých hodnota je približne 1,88 miliardy eur. To sa rovná takmer polovici rozpočtového deficitu krajiny.

Desiatka krajín, ktoré do EÚ vstúpili medzi poslednými, môže využiť takzvanú výnimka 10c smernice 2003/87/ES. Na základe tohto článku sú niektoré krajiny vyňaté z pravidiel úplnej aukcie povoleniek v rámci európskeho systému obchodovania s emisiami (EÚ ETS) až do roku 2019.

Takto získané prostriedky sa však majú podľa pokynov použiť na modernizáciu, diverzifikáciu a ekologizáciu výroby elektriny. Poskytnutím povoleniek na základe tejto výnimky by sa malo predísť udeľovaniu prípadnej štátnej pomoci, ktorá by narušila hospodársku súťaž na trhu.

Podľa českých environmentalistov však vyhovenie žiadosti ČR bude mať práve rovnaký efekt. Až tri štvrtiny zo 107 miliónov žiadaných bezplatných povoleniek pôjde na konto najväčšej českej energetickej spoločnosti ČEZ, čo podľa nich ešte posilní jej dominantnú pozíciu na trhu.

Oprávnenosť projektov

V analýze, ktorú vypracovala organizácia Ekologický právní servis (EPS), sa uvádza, že  politickí predstavitelia ČR žiadajú o zveličenú sumu, čím sa v skutočnosti snažia financovať projekty – predovšetkým spoločnosti ČEZ – pri ktorých investičný proces začal pred 25. júnom 2009, a nemajú teda na ne nárok.

V pokynoch k uplatneniu výnimky sa hovorí, že oprávnené investície „by sa mali uskutočniť po 25. júni 2009“, čo má podporiť zavádzanie najnovších technológií. Taktiež má ísť predovšetkým o sektor elektrickej energie, avšak asi 85 % českých projektov sa má týkať modernizácie zariadení na výrobu tepla.

Až 46 % objemu žiadaných povoleniek by sa malo vyhradiť pre uhoľné elektrárne, čo podľa nich prispeje k zvýšeniu závislosti krajiny na uhlí a najmenej jeden projekt priamo zvýši spotrebu tohto fosílneho paliva, a teda aj emisie z daného zariadenia.

Marta Machková z tlačového oddelenia českého ministerstva životného prostredia na otázky EurActivu, reagovala, že „investície majú za cieľ znížiť spotrebu uhlia vyššou energetickou efektívnosťou“. Odvolala sa na to, že „projekty vyhodnotili a odporučili nezávislí energetickí audítori“.

Odmietla ich však ďalej špecifikovať. Neodpovedala ani na otázku, ako tieto investície prispejú k diverzifikácii energetických zdrojov.

EK: Niečo tam nesedí

Európska komisia v decembri požiadala Českú republiku o ďalšie informácie. V liste, do ktorého EurActiv nahliadol, uviedla, že zoznam zariadení „sa zdá byť nekompletný“ a upozornila na „niekoľko nezrovnalostí“ v celkových overených emisiách.

Jedno zo zariadení s označením CZ-075 bolo v zozname pre udelenie bezplatných emisií dvakrát. Brusel tiež požiadal o „jasnú a značnú evidenciu“ o tom, že všetky navrhované projekty sa fyzicky začali pred stanoveným termínom 31. decembra 2008.

Machková ale trvá na tom, že pravidlá EÚ „umožňujú podporu pre tieto investície“, ktoré environmentalisti datujú až do roku 2006. „Avšak sú predmetom ďalších rokovaní s Komisiou,“ priznala.

EK takisto požiadala overiť výmenný kurz použitý na prepočítanie českej koruny na eurá a vysvetliť ako predložené projekty prispejú k modernizácii produkcie elektriny v krajine.

Narušenie trhu

„Na základe poskytnutých informácií, Komisia v tejto fáze nemôže vylúčiť, že Národný plán predložený Českou republikou nepovedie k zvýšeniu prehnaných skreslení v súťaži,“ upozornila v liste Európska komisia.

Hovorkyňa EK pre EurActiv priznala, že Praha reagovala na decembrovú žiadosť EK, ale odmietla ďalej komentovať s tým, že „rozhodnutie Európskej komisie je možné očakávať v júli“.

Veľmi dôležitým bodom správy EPS je pomer efektívnosti nákladov predložených projektov, ktorý sa pohybuje medzi 12 eurami za tonu uhlíka a 232.000 eurami za tonu, čo je podstatne viac ako je jeho súčasná cena 9 eur na trhu.

Machková tieto sumy nespochybnila. Uviedla ale, že „vyššie ekologické náklady sú často spojené s doplňujúcimi investíciami“.

Otázka na záver

Ďalšou otázkou, ktorá sa vynára, súvisí s oficiálnou analýzou trhu, ktorá tvorí prílohu III v českej žiadosti o bezplatné povolenky. Podľa informácií environmentalistov je totiž jej autorom firma ČEZData, dcérska spoločnosť ČEZ-u.

Ministerstvo argumentuje tým, že dokumenty firmy ČEZData sa analyzovali a spracovávali pre podávaním žiadosti. Vzhľadom na ostatné nezrovnalosti to však environmentalistov veľmi neupokojuje.

„Prihláška sa nepripravovala v súlade s požiadavkami, ktoré stanovuje legislatíva a obsahuje veľké množstvo investícií, ktoré nie sú oprávnené a prispejú k budúcej českej závislosti na uhlí,“ uviedol Jan Šrytr, vedúci sekcie pre energiu v EPS.

„Je urgentne potrebné zrevidovať a zamietnuť českú žiadosť a pripojený zoznam investícií,“ dodal.