Česko rieši nekalé praktiky pri predaji energie, tŕňom v oku sú sprostredkovatelia

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

V Česku sa intenzívne diskutuje o novele energetického zákona, ktorá by odberateľov mala ochrániť pred nečestnými praktikami v tomto sektore. Tie sú podľa ÚRSO stále problémom aj na Slovensku.

Novela českého energetického zákona má zaviesť maximálnu dĺžku platnosti zmluvy o dodávkach energie alebo umožniť odstúpenie od zmluvy kedykoľvek, keď sa zmenia zmluvné podmienky. Najväčšou zmenou by malo byť zavedenie pravidiel pre sprostredkovateľskú činnosť v energetike a sankcií pri ich porušovaní.

Zástupcovia poslancov, spotrebiteľov, dodávateľov energie, sprostredkovateľov aj kontrolných úradov sa na konferencii, ktorá sa konala 20. februára v Prahe, zhodli, že novelu je potrebné prijať čo najrýchlejšie, aj vzhľadom na rastúci počet podnetov na Energetický regulačný úrad.

Tých bolo v roku 2019 viac než 14 tisíc, pričom 40 percent sa týkalo zmeny dodávateľa a 20 percent sprostredkovateľov.

S nekalými praktikami na trhu s energiami bojuje aj Slovensko. „Úrad bohužiaľ považuje v súčasnosti problematiku nečestných obchodných praktík podomových predajcov s energiami na Slovensku za stále aktuálnu,“ uviedol pre EURACTIV.sk Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Podnetov však slovenský regulátor eviduje násobne menej ako jeho český náprotivok. V roku 2019 ich na úrad prišlo necelých 400 z toho nečestných obchodných praktík sa týkalo 24 z nich.

Slovensko sa pri ochrane odberateľov elektriny môže inšpirovať napríklad Holandskom

Väčšina opatrení, ktorým Holandsko aj ďalšie krajiny chránia odberateľov energie, sa týka transparentnejších informácií. Analytička berlínskeho inštitútu však upozorňuje, že ani lepšie informácie spotrebiteľov nemusia ochrániť pred nátlakom predajcov.

Rizikové aukcie

Najrýchlejšie v Česku pribúda podnetov, ktoré súvisia s energetickými aukciami. Viacerí odberatelia sa prostredníctvom sprostredkovateľa spoločne prihlásia do aukcie, vďaka čomu môžu získať lepšiu ponuku ako jednotlivci. Týmto spôsobom však strácajú ochranu, ktorú im poskytuje energetický zákon, napríklad v súvislosti s vypovedaním zmluvy do 15 dní od zahájenia dodávok.

„Stačí sa pozrieť na dáta. Ešte v roku 2018 sa sprostredkovateľov a aukcii týkal každý desiaty podnet na ERÚ, minulý rok to bol každý piaty,“ uviedol na konferencii člen rady ERÚ Rostislav Krejcar s tým že aj pri podnetoch v ďalších kategóriách často figurovali sprostredkovatelia. Zároveň pripomenul, že na úrad sa obráti len menšina oklamaných spotrebiteľov, čo je pravdepodobne aj dôvodom nízkeho počtu podaní na ÚRSO.

Na Slovensku aukcie využívajú len firmy. V roku 2017 sa mala uskutočniť prvá aukcia o dodávky plynu pre domácnosti, pre nezáujem dodávateľov však bol zrušená.

Budú odberatelia elektriny lepšie chránení pred nekalými praktikami?

Nová európska smernica, ktorú by mal rezort hospodárstva transponovať do konca roka, obsahuje niekoľko opatrení pre lepšiu ochranu spotrebiteľa. O ďalších krokoch v tejto oblasti ministerstvo zatiaľ nehovorí, podľa dodávateľov elektriny by však mohlo.

Regulácia sprostredkovateľov

Okrem novely zákona sa Česi snažia nečestné praktiky obmedziť samoreguláciou dodávateľov energií. Minulý rok v máji niektorí z nich podpísali deklaráciu, v ktorej sa zaväzujú okrem iného „kontrolovať spôsob predaja u svojich sprostredkovateľov a v prípade neetických praktík požadovať okamžitú nápravu alebo ukončenie spolupráce“.

Ako však na konferencii poznamenal prezident českého Zväzu obchodu a cestovného ruchu (SOCR ČR) Tomáš Prouza, nejde o trvalé riešenie situácie. „Samoregulácia funguje iba medzi tými slušnými. Aj ak deklaráciu podpíše 80 percent trhu, ostane 20 percent, ktoré sa k tomu nikdy neprihlásia,“ poznamenal.

Riaditeľ Asociácie nezávislých dodávateľov energií Jiří Gavor varoval pred príliš veľkými zmenami navrhnutej legislatívy, ktorou sa v súčasnosti zaoberá legislatívna rada českej vlády.

Ideálne by podľa neho bolo iba ju dolaďovať. „Aby sme sa nedostali do extrémov, napríklad v zákaze sprostredkovateľov alebo príliš veľkých odborných požiadavkách. Majme na pamäti, že problém, ktorému čelíme nie je nedostatočná odbornosť, ale nedostatočná slušnosť,“ konštatoval.

Zo súčasného návrhu odporúča vychádzať aj Kancelária verejného ochrancu práv, za ktorú na konferencii vystúpila Tereza Němcová. Dôležité je podľa nej najmä jednoznačné určenie regulátora. Podľa kancelárie by to mal byť aj pri sprostredkovateľoch ERÚ.

Ten má v súčasnosti dosah na dodávateľov, nie však sprostredkovateľov. Tým na vykonávanie činnosti stačí iba živnostenský list a sťažnosťami na nich sa zaoberá Česká obchodná inšpekcia. Podľa viacerých účastníkov konferencie je však tento systém pre spotrebiteľov mätúci.