Cieľ 30 percent zníženia CO2 je pre Slovensko „príliš ambiciózny“

zdroj: TASR

Celosvetová klimatická konferencia v mexickom meste Kankún sa totiž začne už na konci tohto mesiaca (29. novembra). Ako v exkluzívnom rozhovore pre EurActiv komisárka uviedla, hlavnými cieľmi EÚ bude najmä dosiahnutie pokroku v oblasti lesníctva, pomoc tretím krajinám pri ich adaptácii na klimatické zmeny, ale aj vyššia transparentnosť a kontrola napĺňania cieľov, či pokrok v trhu s emisiami CO2. „Nerobíme si ilúzie, že tie vysoké ciele, ktoré Európska únia má, sa podarí všetky naplniť, ale budeme považovať za úspech každú jednu drobnú dohodu, ktorá sa tam uzatvorí- s tým cieľom, že pevne veríme, že v 2012 sa podarí vytvoriť globálny záväzok v znižovaní emisií,“ povedal na tlačovej konferencii József Nagy.

Podľa Hedegaardovej bude však pri presadzovaní cieľov Únie na konferencii nevyhnutné, aby boli členské štáty jednotné vo svojich stanoviskách. „Je absolútnym imperatívom, aby sa Európa zlepšila v hovorení jedným hlasom. To neznamená, že môže hovoriť len jeden, ale že nech už ide o slovenského ministra alebo eurokomisára, či nemeckého ministra, španielskeho ministra alebo kohokoľvek- je dôležité, aby išlo o rovnaký odkaz,“ povedala eurokomisárka a dodala: „Len ak toto pochopíme a spravíme, budeme mať váhu.“

Hedegaard zároveň zdôraznila, že investície do životného prostredia sú investíciou do budúcnosti- a to najmä vzhľadom na tlak z rozvíjajúcich sa krajín ako Čína, Brazília, či Južná Kórea. Podľa nej si už mnohé tieto krajiny uvedomili, že bez dobrej starostlivosti o životné prostredie nie je možné dosiahnuť veľký rast.

Zvýšenie cieľu z 20 na 30  

V súčasnosti sa zároveň v rámci Únie diskutuje o zvýšení cieľa zredukovať do roku 2020 emisie skleníkových plynov z pôvodných 20 na 30 percent. Slovenský minister životného prostredia je však voči tejto ambícii skeptický. „Zvýšenie záväzku považujeme za veľmi veľkú výzvu, ale trochu príliš ambicióznu pre Slovensko. Sociálno- ekonomické dopady sme totiž silne pociťovali už pri 20- tich percentách,“ povedal Nagy a dodal, že podobné kroky by si vyžadovali hlbšie analýzy dopadov.

Hedegaard však v rozhovore pre EurActiv uviedla, že jedným z riešení ako čeliť tomuto problému je použiť cielenejšie rozpočet EÚ na pomoc „niektorým členským štátom financovať tento druh iniciatív“. Tie by tak mali od Únie k dispozícii viac prostriedkov na prechod k vyššej energetickej efektívnosti.

Pripomenula tiež, že EÚ už minulý rok dosiahla zníženie emisií skleníkových plynov o 17,3 percenta, takže cieľ 20 percent má Únia na dosah.

Viaceré krajiny sa ale obávajú, že sa kvôli novej environmentálnej politike zhorší konkurencieschopnosť niektorých odvetví v Európe- Komisia dokonca konkrétne vytýčila 52 sektorov, ktoré sú priamo ohrozené v dôsledku takzvaných emisných obmedzení. Hedegaard však pripomína, že „doposiaľ mnohé z týchto sektorov- vrátane spracovania hliníka, ocele a tak ďalej- na tomto systéme nestratili, ale naopak na ňom získali“.

Zároveň pripomína, že v týchto odvetviach hrozí strata pracovných miest a „v Európe je nanešťastie mnoho spôsobom ako stratiť prácu“. Rovnako podľa Hedegaard „nemôžeme konkurovať (ostatným ekonomikám) v oblasti miezd, nemôžeme s nimi súťažiť v oblasti daní, je mnoho oblastí, kde nemôžeme konkurovať. Musíme však byť číslo jeden keď príde na inovácie ak chceme byť schopní financovať svoj sociálny štandard,“ uviedla eurokomisárka.  

Zmena je možná a nutná

Ako príklad toho, že je možné uskutočniť výraznú zmenu za krátky čas komisárka uviedla Čínu, ktorá ešte pred desiatimi rokmi nemala ani jedného výrobcu veterných turbín a v súčasnosti sú medzi desiatimi najväčšími producentmi na svete v tejto oblasti tri čínske spoločnosti a krajina zároveň ovládne 50 percent tamojšieho svetového trhu.

Podľa Hedegaard je preto dobré, aby si Európa uvedomila ako veľa sa vykonalo v ostatných častiach sveta. „Niekedy sa Európania zvyknú domnievať, že sme majstri sveta vo všetkom. Doposiaľ sme boli majstrami sveta v obnoviteľných zdrojoch, ale ak na to nebudeme klásť väčší dôraz, svoje prvenstvo stratíme,“ povedala komisárka na tlačovej konferencii.

Pri tejto príležitosti pripomenula, že Komisia plánuje poskytnúť sumu 4,5 miliardy eur na minimálne 34 projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a osem projektov na zachytávanie a uskladňovanie CO2.