Cieľ 2020 v obnoviteľných energiách: Slovensku chýba jedno percento

ILUSTRAČNÉ FOTO-TASR/AP

ILUSTRAČNÉ FOTO-TASR/AP

Podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na spotrebe energie v EÚ stále rastie – 11 členských štátov už dosiahlo svoje ciele na rok 2020. Informovala o tom Zuzana Harvanová zo Zastúpenia Európskej komisie (EK) v SR.

EÚ v roku 2015: 16,7 %

V roku 2015 dosiahol podiel energie získanej z OZE 16,7 % na hrubej konečnej spotrebe energie v EÚ, čo je takmer dvojnásobok v porovnaní s rokom 2004 (teda prvým rokom, pre ktorý sú dostupné údaje), kedy bol na úrovni 8,5 %.

V porovnaní s predošlým rokom zároveň narástol podiel OZE až v 22 z 28 členských štátov, vrátane Slovenska.

Cieľom na rok 2020 pre EÚ, definovaný v stratégii Európa 2020, je pritom dosiahnuť 20-% podiel energie z OZE na hrubej konečnej spotrebe energie.

Lídrom je Švédsko

V rámci členských štátov zaznamenalo zďaleka najvyšší podiel Švédsko, kde energia z OZE tvorila až 53,9-% podiel na hrubej konečnej spotrebe energie, nasledovali Fínsko (39,3 %), Lotyšsko (37,6 %), Rakúsko (33 %) a Dánsko (30,8 %).

Naopak, najnižší podiel OZE sa zaznamenal v Luxembursku a na Malte (oba 5 %), v Holandsku (5,8 %), Belgicku (7,9 %) a vo Veľkej Británii (8,2 %). Na Slovensku predstavoval tento podiel 12,9 %.

Slovensku chýba posledné percento

Každý členský štát EÚ má zároveň v rámci stratégie Európa 2020 stanovený vlastný národný cieľ.

Tie berú do úvahy rozdielne východiská členských štátov, ich potenciál v oblasti obnoviteľnej energie a ekonomickú výkonnosť.

„Od nášho národného cieľa 14 %, ktorý by malo Slovensko dosiahnuť v 2020, nás delí už len 1,1 percentuálneho bodu (p. b.),“ upozornila Harvanová.

Ciele už dosiahlo 11 krajín

V rámci 28 členských štátov EÚ dosiahlo už hodnoty požadované v rámci národných cieľov do roku 2020 jedenásť z nich, a to Bulharsko, Česká Republika, Dánsko, Estónsko, Chorvátsko, Taliansko, Litva, Maďarsko, Rumunsko, Fínsko a Švédsko.

Najhoršie v tomto ohľade sú na tom Holandsko (8,2 percentuálnych bodov od dosiahnutia svojho národného cieľa na rok 2020), Francúzsko (7,8 p. b.), Írsko, Veľká Británia (obe 6,8 p. b.) a Luxembursko (6 p. b.).

„Som rád, že sa podiel energie z OZE na energetickom mixe v EÚ zvyšuje a že energia z OZE sa stala neoddeliteľnou súčasťou transformácie energetického systému. Pevne verím, že sa nám podarí splniť stanovený cieľ, teda aby do roku 2020 aspoň 20 % a do roku 2030 aspoň 27 % energie pochádzalo práve z OZE. Určite k tomuto trendu dopomohol aj pokles cien solárnej a veternej technológie, čo sa odrazilo aj v náraste počtu spotrebiteľov, ktorí čoraz častejšie hľadajú alternatívne možnosti výroby elektrickej energie,“ uviedol eurokomisár pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič. Slovensko je podľa neho na dobrej ceste dosiahnuť svoje záväzky v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.