Nemecko: Ciele pre energetickú účinnosť by mali byť záväzné

Sigmar Gabriel: SPD Niedersachsen

Európska komisia v januári navrhla záväzný cieľ zníženia emisií skleníkových plynov o 40 % do roku 2030 a navýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie, tak aby predstavovali 27 % z energetického mixu EÚ. Problémom je, že cieľom nie sú viazané jednotlivé členské štáty EÚ.

Podľa bruselských úradníkov by Komisia mohla využiť svoje právo zaviesť záväzné opatrenia v prípade, že EÚ ako celok bude mať problém stanovené ciele dosiahnuť.

Energetická účinnosť sa v spojitosti s rokom 2030 nespomínala, aj preto, že sa čaká na zverejnenie správy o pokroku EÚ v otázke splnenia nezáväzného 20 % cieľa v energetickej účinnosti pre rok 2020. Správa by mala byť zverejnená niekedy v lete.

"Podstatne sme zlyhali pri nedocenení významu energetickej účinnosti," povedal Gabriel prítomným ministrom. Upozornil na to, že v roku 2012 míňali štáty EÚ denne viac než miliardu eur na dovoz fosílnych palív. Rast dovozu skvapalneného zemného plynu túto sumu podľa neho iba navýši.

"Ak hovoríme o znížení závislosti na dovoze, nemôžeme si dovoliť nevyužiť jeden z hlavných dostupných nástrojov – úsporu energií," povedal. "Nemali by sme rozhodovať iba o cieľoch pri emisiách skleníkových plynov a obnoviteľných zdrojoch energie. Mali by sme tiež stanoviť záväzný cieľ pre zvyšovanie energetickej účinnosti."

Podľa neoficiálnych informácií sa Berlín posúva bližšie k pozícii Veľkej Británie v otázke nastavenia cieľa pre zníženie emisií do roku 2030 o 40 % podľa UNFCCC (pozn. Rámcový dohovor OSN o zmene klímy).

Berlín by si údajne vedel rovnako ako Veľká Británia predstaviť aj nastavenie ambicióznejšieho cieľa za predpokladu, že ostatné krajiny sa zaviažu k ďalšiemu znižovaniu emisií uhlíka.

Veľká Británia a niektoré východoeurópske krajiny odmietajú nastavenie záväzných cieľov pre energetickú účinnosť. A to aj napriek súčasnej kríze na Ukrajine, ktorá zvyšuje relevanciu energetickej politiky EÚ.

Nemecké ministerstvo hospodárstva zorganizuje 18. júna v Bruseli spolu s dánskym ministerstvom pre oblasť klímy a energetiky seminár, na ktorom sa bude diskutovať o potrebe nastaviť trojicu energetických a klimatických cieľov s výhľadom na rok 2030.

Ako ilustrácia toho, že rast a zamestnanosť sa dajú prepojiť s politikou úspor energií, chce Nemecko prezentovať svoju skúsenosť s vytváraním pracovných miest prostredníctvom programu zatepľovania budov, ktorí spustili po finančnej kríze z roku 2008.

Treba zvíťaziť nad euroskeptikmi

Nastavenie záväzných cieľov pre energetickú účinnosť podporuje aj európsky komisár pre energetiku Günther Oettinger. Pred Radou EÚ pre energetiku povedal, že víťazstvo európskych "sŕdc a myslí" v boji s euroskeptikmi bude mať zásadný význam pri presadzovaní energetickej účinnosti.

"Ak si chceme uchovať kvalitu života a mať chladničky, ktoré budú chladiť rovnako, ale za použitia menšieho množstva energie, žiarovky, ktoré poskytnú svetlo a nebudú sa zahrievať, potom musíme vyhrať nad verejnou mienkou a zvíťaziť v boji proti bulváru a euroskeptikom," povedal.

"V Európskom parlamente máme teraz viac euroskeptikov ako kedykoľvek predtým. Práve preto teraz potrebujeme, aby mali Rada a Komisia súdržný postoj, až potom bude mať zmysel udržiavať našu pozíciu v oblasti energetickej účinnosti v balíčku 2030," dodal Oettinger.

Rada EÚ pre energetiku rozhodla tiež o obmedzení podielu biopalív prvej generácie v európskom palivovom mixe na 7% v dôsledku obáv, že ich pestovanie by mohlo viesť k zvýšeniu cien potravín či neudržateľným zmenám vo využívaní pôdy.

Ponechanie podielu pre konvenčné biopalivá aspoň na úrovni 7% považuje za zásadné aj Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) vidí maximálny 7% podiel biopalív prvej generácie ako prijateľný kompromis.

Ďalšie kroky:

  • 18. júna: seminár nemeckej a dánskej vlády k cieľom 2030 v Bruseli
  • 26. júna: Európska rada by mala diskutovať o klimatických a energetických cieľoch pre rok 2030
  • September: zverejnenie správy k energetickej účinnosti v EÚ
  • September: klimatický summit v New Yorku s Generálnym tajomníkom OSN Pan Ki-munom
  • Október: Európska rada by mala odsúhlasiť klimatické a energetické ciele pre rok 2030
  • December: klimatický summit UNFCCC v Lime, Peru
  • December 2015: klimatický summit UNFCCC v Paríži by mal odsúhlasiť návrh právne záväznej zmluvy o klíme pre všetky štáty zeme
  • 2020: Konečný termín pre členské krajiny EÚ aby splnili záväzné ciele znížiť emisie skleníkových plynov o 20% v porovnaní s rokom 1990 a navýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na energetickom mixe EÚ na 20%. Naplniť nezáväzný cieľ zvýšenia energetickej účinnosti o 20% v porovnaní s rokom 2005