Čína investuje do jadra

Zdroj: Selva Morales, www.creativecommons.org

Rozvoj jadrovej energetiky v Číne zvýši do roku 2020 podiel jadra na výrobe energie v najľudnatejšej krajine sveta na dvojnásobok oproti súčasnému stavu. Stále to však budú len 4%.

Veľvyslanec Že Song, ktorý stojí na čele čínskej misie pri OSN, v interview pre EurActiv povedal, že jadrová energia má dôležitú úlohu v súčasnej oficiálnej energetickej stratégii. Hlavnou surovinou však ostáva uhlie.

„Čínska vláda vytvorila stratégiu dodávok energie, ktorá je založená na uhlí a diverzifikovaná. V tejto stratégii má jadrová energie dôležitú pozíciu.“

„V budúcnosti budeme aktívne podporovať stavbu jadrových energetických kapacít a postupne zvýšime jej podiel na dodávke primárnej energie. jadrová energia sa stane kľúčovým prvkom národnej energetickej stratégie.“

Podľa veľvyslanca sa čínska politika voči jadru vyvinula z „mierneho rozvoja“ na „aktívny rozvoj“, a potom na „energický rozvoj“.

„V 21. storočí bude Čína jedným z najrýchlejšie rastúcich producentov jadrovej energie, s najväčšou inštalovanou kapacitou. V čínskom Národnom pláne rozvoja jadrovej energie (2005-2020) sa píše, že ak chceme naplniť požiadavku aktívneho rozvoja jadra, inštalovaná kapacita jadrovej energie v Číne musí v roku 2020 dosiahnuť 40 miliónov kilowattov, a jej podiel na celkovej výrobe energie narastie z necelých 2% v súčasnosti na 4%.“

Podľa veľvyslanca Čína pracuje na zlepšovaní energetickej efektívnosti odstavovaním zastaraných elektrární a vysoko investuje do zeleného priemyslu: „Čína je najväčším užívateľom solárnych panelov na svete. Výrazne sa rozvinula jadrová energia i spotreba metánu na vidieku.“

Čína verí v úspech globálnych klimatických rokovaní v Kodani, v decembri tohto roka. bude však pretláčať princíp „spoločnej, no diferencovanej zodpovednosti“, čo znamená, že rozvinuté krajiny ponesú väčšie bremeno znižovania emisií.

Povedal tiež, že po odklade summitu EÚ-Čína koncom minulého roka sú bilaterálne vzťahy opäť v starých koľajach a obe strany sa dohodli na vytvorení centra pre MSP v Číne, ktoré bude pomáhať európskym malým a stredný podnikom v prístupe na čínsky trh.