Čínska zelená revolúcia

Zdroj: Selva Morales, www.creativecommons.org

Pozadie:

Čína produkuje 24% svetových emisií CO2, čo ju robí najväčším znečisťovateľom ovzdušia planéty. Najväčší podiel na emisiách majú zastaralé čínske továrne. Až dve tretiny energetických potrieb v krajine zabezpečuje uhlie.

Čína zdôrazňuje, že v prepočte na obyvateľa jej pozícia vôbec nie je najhoršia. Ak by emisie CO2 na hlavu boli také vysoké ako v USA, čínska produkcia CO2 by sa rovnala celkovému svetovému objemu v súčasnosti.

Krajina červeného draka sa snaží emisie znižovať. Už v roku 2007 prijala Národný plán boja proti klimatickým zmenám, kde sa zaviazala znížiť energetickú spotrebu do roku 2010 o pätinu a zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov. Vláda v Pekingu však zdôraznila, že v mene ekológie neobetuje svoj ekonomický rast, ktorý potrebuje na znižovanie chudoby v krajine.

Čína v roku 2002 ratifikovala Kjótsky protokol, ale ako rozvojová krajina nie je viazaná znižovať svoje emisie.

Otázky:

Nová správa mimovládnej organizácie The Climate Group dáva Číne významný kredit sa boj proti klimatickým zmenám. Konštatuje, že krajina významne investuje do rozvoja nízko uhlíkovej ekonomiky a buduje exportný priemysel založený na „čistej energii.“

Správa priznáva, že Čína je najväčší svetový producent skleníkových plynov, ale upozorňuje, že je zároveň najväčším výrobcom energie z obnoviteľných zdrojov. Tento podiel sa ešte zvýši na budúci rok, keď by do plnej prevádzky mala vstúpiť najväčšia hydroelektráreň na svete Tri rokliny na rieke Yangtze. Jej výkon by mal dosiahnuť 84 miliárd megawatthodín elektriny ročne. Ekológovia sú však najväčšími kritikmi megastavby, ktorá si vyžiadala presídlenie 1,4 milióna ľudí a zaplavenie ich obydlí. Upozorňujú na narušenie okolitých ekosystémov, zosuvy pôdy a znečistenie rieky.

Čínske investície do zelenej energie sú v percentuálnom vyjadrení v pomere k HDP rovnaké ako v prípade Nemecka. Vláda v Pekingu podporuje rozvoj ekologických sektorov a v mnohých smeroch „predbieha aj rozvinuté štáty.“ Správa sumarizuje niekoľko hlavných čínskych úspechov:

  • V minulom roku dosiahla produkcia solárnej technológie 820MW, čo Čínu radí na druhé svetové miesto po Japonsku
  • Do roku 2009 by sa Čína mala stať najväčším výrobcom veterných turbín
  • Energetická spotreba by sa mala znížiť o pätinu do roku 2010
  • Nová vládna nízko uhlíková politika prináša prísne regulácie pre takmer všetky sektory v čínskej ekonomike
  • Vláda zatvorila stovky energeticky neefektívnych cementární, oceliarní a uhoľných elektrární a na tisíc energeticky najnáročnejších podnikov uvalila prísne ekologické požiadavky
  • Vláda prijala štandardy palivovej efektívnosti pre autá
  • Čína je po Nemecku najväčší svetový príjemca investícií do trvalo udržateľnej energie, ktoré v minulom roku dosiahli 12 mld. dolárov. Na dosiahnutie svojich cieľov do roku 2020 bude potrebovať ďalších 398 mld. dolárov

Čína sa teda zaraďuje medzi svetových lídrov napríklad v oblasti fotovoltaiky – ako výrobca energie zo slnka, ale aj vo výrobe technológií pre slnečné články. Prof. Miro Zeman, ktorého prednášky odzneli v Bratislave v rámci projektu Excelentná univerzita, považuje fotovoltaiku za dlhodobo najperspektívnejší z obnoviteľných zdrojov energie.  Podľa neho by pri 10% celkovej efektívnosti (výroba energie a jej uchovávanie) stačilo na pokrytie očakávanej spotreby elektrickej energie v roku 2050 fotovoltaické panely s celkovou rozlohou 1200 x 1200 kilometrov (prezenrtáciu si môžete stiahnuť na tejto linke).

Pozície:

Steve Howard, šéf spoločnosti The Climate Group tvrdí, že Čína už nemôže slúžiť ako výhovorka pre nečinnosť v oblasti znižovania produkcie CO2. „Dlhé roky sa vlády a podniky vyhýbali záväzkom na znižovanie emisií skleníkových plynov tvrdiac, že Čína, ako najväčší znečisťovateľ, aj tak robí v tomto smere príliš málo. Dnes je jasné, že čínska vláda vypustila nízko uhlíkového draha, ktorý potiahne jej budúci rozvoj a ciele energetickej bezpečnosti.“

Ma Kai, predseda Čínskej komisie pre národný rozvoj a reformu: „Čína je rozvojová krajina. Aj keď nás nič nezaväzuje znižovať naše emisie, chceme zdieľať náš diel zodpovednosti.“ Pripomenul však, že jeho krajina „musí zladiť potrebu ekonomického rozvoja s environmentálnou politikou“ a  „bohaté krajiny sú zodpovedné za väčšinu skleníkových plynov vyprodukovaných za posledných 50 rokov a majú „neodškriepiteľnú zodpovednosť“ robiť v tomto smere viac.