Čo ponúka reforma trhu EÚ s elektrinou spotrebiteľom?

Autor: nirots, Freedigitalphotos.net

Redizajn trhu s elektrickou energiou by mal byť dobrou správou aj pre spotrebiteľa. Energetická únia stavia spotrebiteľa do centra energetickej politiky EÚ tak, aby dokázali ťažiť z nových technológií, stali sa aktívnymi účastníkmi trhu a znižovali svoje účte za energie.

Technológie už existujú dnes, tvrdí Komisia vo svojej novej komunikácii, ktorú predstavila spolu s verejnou konzultáciou o redizajne trhu s elektrickou energiou. Problémom je, že maloobchodný trh s energiami vytvára pre domácnosti, podnikateľov a priemysel prekážky, ktoré im bránia úplne ťažiť z transformácie energetického sektora v EÚ.

Spotrebitelia dnes podľa Komisie nemajú dostatok informácií o svojich nákladoch a spotrebe, čo sťažuje zákazníkom posudzovanie situácie na trhu. Väčšina spotrebiteľov má prístup k nameraným údajom a účtom len raz či dvakrát ročne. Prieskumy pritom ukazujú, že len sprístupnenie informácii o spotrebe na internete dokáže ovplyvniť vykurovacie zvyky obyvateľom natoľko, že dokážu znížiť svoju spotrebu až o 8 %.

Komisia preto plánuje spolupracovať s národnými regulátormi na zvyšovaní prehľadnosti a zrozumiteľnosti účtov za elektrickú energiu, podporovať rozvoj inteligentných meračov, či zvyšovať energetickú efektívnosť budov a spotrebičov.

Problémom súčasného trhu je aj obmedzená konkurencia ponúk a energetických služieb na viacerých maloobchodných trhoch. Spotrebitelia si tak nemôžu ľahko zvoliť iného dodávateľa. Často si navyše neuvedomujú svoje práva a povinnosti.

Komisia preto aj naďalej plánuje spolupracovať s členskými štátmi na informačnom a porovnávacom nástroji, ktorý by zákazníkom umožnil porovnávať dostupné ponuky. Zváži aj konzultáciu o úplnom odstránení poplatkov za zmenu dodávateľa.

Rastúce sieťové poplatky problémom

Komisia špecificky upozorňuje na rastúci podiel sieťových poplatkov, daní a rôznych poplatkov na koncovej cene elektrickej energie, ktorú platia domácnosti a priemysel.

Z výročnej správy slovenského Úradu pre reguláciu sieťových poplatkov za rok 2014 napríklad vyplýva, že hoci cena silovej elektriny v roku 2014 poklesla oproti minulému roku o viac ako 5%, tzv. tarifa za prevádzkovanie systému (TPS) narástla o podobné percento. Napriek lacnej elektrine na veľkoobchodných trhoch sa tak zníženie neprejavilo na účtoch pre domácnosti.

Zisky z TPS sa využívajú na podporu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a kombinovanej výroby, či ťažbu domáceho uhlia v hornonitrianskom kraji. Práve táto zložka podľa informácii ÚRSO rástla v poslednom roku najviac.

Deregulácia cien pre všetkých

Regulácia maloobchodných cien v rámci sociálnej ochrany niektorých užívateľov je podľa Komisie „mimoriadne silnou prekážkou hospodárskej súťaže.“

„Ochrana zraniteľných spotrebiteľov prostredníctvom všeobecne regulovaných sadzieb je netransparentná a môže v skutočnosti zvyšovať náklady na energie pre zraniteľných ale aj ostatných spotrebiteľov,“ tvrdí európska exekutíva s tým, že členské štáty by mali preskúmať iné možnosti ako chrániť týchto občanov.

„Energetickú chudobu musíme riešiť v širšom kontexte sociálneho zabezpečenia. Musí byť ale cielená, efektívna a odrážajúca najlepšie skúsenosti z praxe,“ dodáva v komunikácii.

Komisia zváži, ako zlepšiť zber dát a monitoring energetickej chudoby a zváži „spoločné kritériá na identifikáciu zraniteľného spotrebiteľa.“

Domácnosti výrobcami energie

V súčasnosti môžu spotrebitelia vďaka výraznému zníženiu nákladov na technológie vyrábať vlastnú elektrickú energiu zo slnka či vetra priamo na mieste  a spotrebovať ju čiastočne alebo celú, a to hneď alebo neskôr za použitia akumulátorov či tepelných čerpadiel.

Týmto spôsobom môžu spotrebitelia, ktorí si vyrábajú vlastnú energiu, ušetriť peniaze tým, že si elektrickú energiu vyrobia, a nekupujú ju, a dokonca môžu nespotrebované množstvo elektrickej energie odovzdať do siete.

Komisia má však dojem, že domáca výroba nie je dostatočne podporovaná, pretože kalkulácia taríf platených prevádzkovateľom sietí ostáva rovnaká. Tie by mali byť redizajnované tak, aby podporovali domácu výrobu ale zabezpečovali aj dostatočné príjmy prevádzkovateľom na zabezpečenie technických úprav a zachovanie spoľahlivosti systému.