Concerto: Samosprávy a energetika

“Concerto predstavuje hlavnú časť energetickej stratégie EÚ v mestách,” povedal Matthias Ruete, šéf Generálneho riaditeľstva EK pre energetiku a dopravu. Dodal, že “cieľom je, aby sa zapojilo čo najviac miest z nových členských krajín.”

Iniciatíva si kladie za cieľ podporiť miestne komunity v hľadaní stratégií a riešení pre udržateľnosť a efektívnosť energetiky. Okrem toho je priestorom, v rámci ktorého môžu samosprávy vzájomne zdieľať skúsenosti a na základe nich vytvárať nové projekty Concerto. Skúsenosti sú tiež čiastočne spojené s výskumom.

Concerto funguje na princípe komunít. Každú z nich tvoria spravidla dve alebo tri európske mestá. Spoločne sa usilujú klásť dôraz na zvýšenie podielu zelenej elektrickej energie pre účely kúrenia a chladenia a súčasne v rámci svojej lokality podporujú osvetu o energetickej efektívnosť a šetrení so zdrojmi.

Príkladom komunity je Staccato, ktoré združuje Amsterdam, Sofiu a Budapešť. Napríklad hlavné mesto Maďarska sa rozhodlo rekonštruovať budovy zo 70. a 80. rokov, ktoré sú charakteristické veľkými tepelnými únikmi. Okrem nového ekodizajnu budú do nich namontované moderné vykurovacie systémy, ktoré budú vo väčšej miere spotrebúvať obnoviteľné zdroje energie.

Slovensko je poslednou z krajín V4, ktoré v iniciatíve Concerto nereprezentuje žiadne mesto. Okrem už spomenutého Maďarska sa do projektu zapojil moravský Zlín a poľské Slubice. Susedia z Českej republiky sú spoločne s mestami Weiz Gleisdorf, Neckarsulm a Falkenberg združení v komunite “Energetika na mysli,” zatiaľ čo poľské mesto je spoločne s Weilerbachom, Tullnom a Refange v komunite SEMS.