Ďalšou obeťou emisnej lúpeže je ČEZ

Energetická spoločnosť ČEZ eviduje na svojom účte dve neoprávnené tranzakcie, ktoré už reklamovala u správcu registra firmy OTE, ktoré zatiaľ neposkytlo oficiálnu reakciu.

Ako uvádza ČEZ v prehlásení, všetky povolenky majú svoje unikátne číslo a nemožno ich previesť inam ako do iného národného registra v rámci EU ETS, takže ich možno spoľahlivo vyhľadať.

Za bezpečnosť účtov s emisnými povolenkami zodpovedajú správcovia registrov. Spoločnosť, ktorá už podala aj trestné oznámenie, očakáva, že český správca OTE vráti neoprávnene prevedené povolenky späť na účet firmy.

Európa zvyšuje bezpečnosť registrov

V pondelok (24.1.) vznikla dohoda o tom, aké minimálne požiadavky musí každý národný register splniť, aby bola jeho prevádzka plne obnovená. Manuál s požiadavkami bol následne rozoslaný kompetentným úradom.

Každý členský štát musí bezodkladne poskytnúť Komisii nezávislú správu o tom, že realizoval tieto požiadavky. Oznámenia o aktualizácii ochrany očakáva Komisia v najbližších dňoch, až po ich obdržaní sa národné registre plne aktivujú.

Komisia poskytne informácie o re-aktivácii registrov 24 hodín vopred.

Pochybnosti o bezpečnosti virtuálnych obchodov na európskom trhu s emisiami sa hromadia kvôli sérii viacerým podvodom s DPH, útoku na rakúsky register začiatkom januára a konečne krádežou 475 tisíc povolenie spoločnosti Blackstone, taktiež z českého registra.

Objasňovanie krádeže v Čechách

Spoločnosť OTE v súvislosti s minulotýždňovou krádežou povoleniek poukázala na to, že jej budova bola v utorok (18.1.) evakuovaná kvôli oznámeniu bombového útoku. Informačný systém bol tak dočasne riadený zo záložného pracoviska.

Práve v tomto období mali byť uskutočnené tri prevody „evidentne nevyvolané držiteľmi príslušných účtov" a u ďalších troch prevodov je tiež podozrenie, že o nich držiteľ nevedel. V priebehu niekoľkých hodín sa mali tieto povolenky presunúť cez účty v Poľsku, Taliansku, Estónsku, Lichtenštajnsku a Nemecku a neskôr boli registrované na viacerých účtoch v rôznych európskych krajinách.

Podľa denníka Mladá fronta Dnes bolo 610.000 povoleniek prevedených na účty správcov v Nemecku a Estónsku. Očakáva sa ešte potvrdenie 500.000 kusov, ktoré sa našli na britských účtoch.

Ďalšie z 1,3 milióna ukradnutých povoleniek sa našli na českých účtoch, prípadne v dalších krajinách. Národní správcovia podľa riaditeľa OTE Jiřího Šťastného poznajú konkrétnych majiteľov účtov, kde se ukradnuté povolenky našli, ale nemajú právo ich zverejniť.

Bezpečnosť českého registra hájil Štastný tým, že krátko pre kyber útokom OTE nainštaloval nové bezpečnostné opatrenie, ktoré je nad rámec nariadenia požadovaného v Európe a ktoré sa dovtedy používalo len Nemecko.

Riešením pre poškodené spoločnosti by mohol byť buď reverzný prechod alebo zneplatnenie odcudzených povoleniek. Problémom ale je, že ich národní správcovia registrov nemajú právo z vlastného rozhodnutia zaslať späť. Ak sa povolenky nepodarí vrátiť, otázne je, kto vzniknutú škodu firmám zaplatí. Firmy by náhradu škody mohli vymáhať od jediného akcionára spoločnosti OTE, českého štátu.