Dáni už nie sú energeticky sebestační

Foto: Flickr.com / mikebaird (licencia Creative Commons)

Dánsko minulý rok dovážalo viac energie než vyvážalo, čo sa stalo prvýkrát od roku 1996. Ešte v roku 2004 Dánsko produkovalo o 56 %  energie viac než samo spotrebovalo. Miera energetickej nezávislosti dosiaľ jedinej sebestačnej členskej krajiny Únie strmo klesala od roku 2005, najmä kvôli redukcii vyťažiteľných zásob uhľovodíkov v Severnom mori.

Podľa údajov Dánskej energetickej agentúry dosiahla miera sebestačnosti minulý rok úroveň 93 %, zatiaľ čo v roku 2012 to bolo 102 %.

Celková produkcia primárnej energie klesla v roku 2013 o 11,3 % na úroveň 711 petajoulov. Produkcia ropy sa znížila o 13 % a zemného plynu až o 17,7 %. Ropa si však udržala  52 percentný podiel na dánskej produkcii energie. Nasledoval ju plyn s podielom 25 %.

Dáni zaznamenali medziročný nárast spotreby energie o 0,4 %. Hlavným dôvodom bola vyššia spotreba uhlia, ktorá stúpla až o 26,3 % s čím súvisí aj nárast zaznamenaných emisií CO2 zo spotreby energie.

Predbežné štatistiky potvrdili stúpajúci trend pri využívaní obnoviteľných zdrojov, najmä z vetra a slnka. Dánsko je lídrom v inštalácii veterných turbín. Celkovo 5 176 turbín s inštalovanou kapacitou 4 660 MW pokrylo minulý rok takmer 30 % domácich dodávok elektriny. Mapu veterných parkov v krajine nájdete tu.

Produkcia energie z OZE medziročne stúpla o 2,7 % a podiel obnoviteľných zdrojov na hrubej domácej spotrebe dosiahol 24,5 %.

Eurostat počíta percentuálny podiel OZE vzhľadom na koncovú spotrebu energie. Tento prepočet agentúra zverejní na jeseň. Ako poznamenala, v posledných rokoch bol podiel OZE podľa metódy kalkulácie EÚ o 1 až 2 percentá vyšší než národné štatistiky.