Dáni získavajú 40 % elektriny z obnoviteľných zdrojov

FOTO TASR/AP Photo/C-Power

Dánska energetická agentúra (ENS)  v pondelok (24.9.) informovala, že v roku 2011 mali obnoviteľné zdroje 40,7 percentný podiel na domácich dodávkach elektriny. Rok predtým bol ich bol ich podiel na úrovni 34,8 %.

Zelené elektrina pochádzala hlavne z veterný parkov, ktoré dodávali 28,1 % elektriny (21,9 % v roku 2010). Novo inštalovaná kapacita turbín sa zvýšila o takmer 4 % na 3,95 %.

Podľa metódy Európskej únie pre výpočet podielu OZE na celkovej spotrebe energie, predstavovalo toto číslo v minulom roku úroveň 23, 6% (174 PJ), čo bol medziročný nárast o 2,5 %.

Vláda v Kodani si stanovila za cieľ dosiahnuť do roku 2020 až 50 percentný podiel dodávok elektriny z vetra. Do polovice storočia chce z obnoviteľných zdrojov získavať 100 % energie.

Svetový líder vo výrobe veterných turbín dánska spoločnosť Vestas pritom neprežíva najlepšie obdobie a musela pristúpiť k značnej redukcii nákladov. V januári firma oznámila prepustenie viac než 2300 zamestnancov po celom svete, v auguste potvrdila zníženie stavov o ďalších 1400 pracovných miest.

Aktuálne medzinárodné porovnania nie sú dostupné, avšak údaje agentúry ENS ukazujú, že v roku 2010 bolo Dánsko v podiele OZE na celkových dodávkach energie na 6.mieste spomedzi krajín EÚ-27. Vyšší podiel OZE malo napríklad Rakúsko, s vysokým množstvom energie z vodných elektrární, alebo Fínsko, Švédsko a Litva, ktoré vo veľkej miere využívajú spaľovanie biomasy.

Efektívnejšia spotreba

Agentúra tiež potvrdila, že medziročne došlo k zníženiu spotreby energie o 6,4 %, čím sa dostala takmer na úroveň roku 1990. Dôvodom poklesu spotreby bolo najmä teplejšie počasie a vyššie dodávky z väčšieho množstva veterných elektrární, čím sa znížili aj straty pri prenose elektriny.

V minulom roku sa dánske HDP zvýšilo o 0,8 % a energetická efektívnosť sa zvýšila o 1,7 %. ENS vysvetlila, že tento pozitívny trend znamená, že každá jednotka HDP potrebovala v roku 2011 o 28,5 % menej energie než v roku 1990.

Dáni tiež zaznamenali zníženie emisií CO2 a iných skleníkových plynov, v porovnaní s referenčným rokom 1990 o 19,5 %. Krajina si ako jediná v EÚ zachovala status energeticky sebestačnej, a to na úrovni 110 %. Domáca produkcia ropy, zemného plynu a iných energetických zdrojov pritom klesla medziročne o 9,8 %.

Ďalší veľkí producenti fosílnych palív v EÚ – Británia a Holandsko – spotrebúvajú viac energie než dokážu vyprodukovať.

(EurActiv/Reuters)