Debata o bridlicovom plyne sa v Nemecku vyostruje

Pred voľbami do nemeckého parlamentu, naplánovanými na 22.9., sa zvyšuje lobistický i politický tlak v otázke ťažby bridlicového plynu v krajine. Oponenti hydraulického štiepenia (frackingu), ktorým sa získava, odkazujú na environmentálne riziká, priemyselníci zase vládu žiadajú, aby nastavila pravidlá umožňujúce prieskum.

Podčiarkujú rýchlu expanziu frackingu v USA, kde má dnes bridlicový plyn už asi tretinový podiel na trhu. Energeticky náročné priemyselné odvetvia, ako je chemický, strojárenský či oceliarsky sektor, podľa lobingovej skupiny BDI v Nemecku čelia trojnásobne vyšším cenám plynu než v USA

„Ak to okamžite odmietneme, skončíme ako medzinárodní zaostalci,“ uviedol v súvislosti s bridlicovým plynom šéf BDI Ulrich Grillo.

V oblasti energetiky vsadila nemecká vláda na obnoviteľné zdroje (OZE), čo sa však vzhľadom na nastavenie štedrých dotácií a výkupných cien odrazilo na príplatkoch, ktoré spotrebitelia platia za zelenú energiu. Jadrové elektrárne sa majú odstaviť do roku 2022, znečisťujúce uhlie v tepelných elektrárňach má zase nahradiť čistejší zemný plyn.

To by podľa niektorých odborníkov mohlo hrať do karát práve zástancom frackingu. Nestabilné OZE totiž budú vyžadovať alternatívny záložný zdroj, ktorým by mohol byť bridlicový plyn.

„V Nemecku sa z toho stáva veľmi pádna otázka,“ poznamenala Miranda Schreurs, riaditeľka Centra pre výskum environmentálnej politiky na Freie Universität v Berlíne a členka Poradného výboru pre životné prostredie nemeckej vlády. „Skutočnosťou je, že stúpajúce náklady Energiewende budú pravdepodobne znamenať, že túto záležitosť treba vážne preskúmať.“

Politické rozdiely

Prínosy a nebezpečenstvá ťažby bridlicového plynu preberali aj odborníci a politici na nedávnej bezpečnostnej konferencii v Mníchove.

Strana zelených sa podieľa alebo bude podieľať na moci v 6 zo 16 spolkových krajín, vrátane Severného Porýnia-Vestfálska a Dolného Saska, kde sú podľa odhadov najväčšie nemecké zásoby bridlicového plynu. V oboch spolupracujú so sociálnymi demokratmi (SPD), ktorí tiež vyjadrili obavy z ťažby.

Povolenia na prieskum i ťažbu bridlicového plynu vydávajú jednotlivé spolkové krajiny. Minister pre životné prostredie v Severnom Porýní-Vestfálsku, člen Strany zelených, už zaviedol de facto moratórium na vydávanie týchto licencií.

Dovoz

Jednou z alternatív domácej ťažby by bol dovoz napríklad zo susedného Poľska, ktoré napreduje v rozvoji svojich nálezísk bridlicového plynu, alebo z Ukrajiny, ktorá tiež už začala vydávať povolenia na prieskum.

„Je celkom pravdepodobné, že Nemecko časom začne dovážať plyn alebo eletkricnu produkovanú z bridlíc z iných krajín ako je Poľsko alebo Ukrajina,“ uviedol Nick Butler z King´s Policy Isnstitue v Londýne. Británia už tiež opätovne spustila prieskum bridlicových ložísk, ktorý minulý rok dočasne zastavila po podozreniach z vplyvu na seizmickú činnosť v okolí.

Butler, ktorý bol v minulosti poradcom britskej vlády, odhaduje, že dovoz do Nemecky by v priebehu nasledujúcej dekády mohol dosiahnuť takmer 10 % podiel na trhu s energiami.

Podľa nemeckého Federálneho inštitútu pre geologický výskum a prírodné zdroje (BGR) sa nemecké domáce zásoby bridlicového plynu odhadujú medzi 0,7 – 2,3 bilióna metrov kubickým, čo je viac ako 125 miliárd metrov kubických zásob konvenčného plynu.

„Čísla ukazujú, ako významne by mohol prispieť,“ uviedla Miriam Strauch z plynárenskej asociácie WEG. Nemecko by preto podľa nej malo predovšetkým rozvíjať vlastné zdroje namiesto ich dovozu.

V súčasnosti Nemecko produkuje len 14 % plynu, ktorý spotrebúva. Ďalších 40 % dováža z Ruska.

Predvolebné riešenie?

Koncom minulého roka vo výbore EP pre životné prostredie neprešla snaha o zákaz hydraulického štiepenia v celej EÚ. Podľa europoslancov expanzia ťažby nekonvenčných zdrojov vyžaduje ďalšiu dôkladnú analýzu regulačného rámca EÚ.

Pri absencii celoeurópskych pravidiel sa nemecká vláda sama musí rozhodnúť akým smerom novelizuje zákon o ťažbe. Kancelárka Angela Merkel sama vyštudovala odbor  fyzikálnej chémie a pôsobila na poste ministerky životného prostredia.

Súčasný envirominister Peter Altmaier v sobotu (16.2.) uviedol, že ešte do septembra chce zaviesť zákaz frackingu v oblastiach s ochranou pitnej vody. Vo všetkých ostatných oblastiach chce uskutočniť environmentálne porovnateľné testovanie.

Minister hospodárstva Philipp Rösler (FDP) ale obhajuje potreby nemeckého priemyslu. „Mnohé nemecké firmy sa rozhodli [realokovaťť] do Spojených štátov, tvrdiac, že rozhodujúcim faktorom boli ceny energií. Už teraz trpíme našimi vyššími cenami energií, čo ovplyvňuje našu vlastnú konkurencieschopnosť,“ uviedol tento mesiac na konferencii.

(EurActiv.com/Reuters)