Dekarbonizácia Európy má stáť na vodíku z obnoviteľných zdrojov, vyplýva z pracovného dokumentu Komisie

Zariadenie na výrobu vodíka v továrni vo Wittenhofe, Nemecko. [EPA/Bernd Settnik]

Európska komisia uprednostní výrobu „zeleného“ vodíka z obnoviteľných zdrojov pred vodíkom získaným zo zemného plynu, vyplýva z dokumentu, ktorý má k dispozícii redakcia portálu EURACTIV.com.

Podľa dokumentu chce Komisia urobiť z vodíka „ústredný prvok“ plánov na dekarbonizáciu priemyslu. Po letnej prestávke plánuje spustiť „Alianciu čistého vodíka“ (Clean Hydrogen Alliance), ktorá spojí vlády členských štátov, výskumné inštitúcie a súkromné firmy s cieľom vybudovať vodíkovú infraštruktúru v Európe.

Nemecko, ktoré v júli prevezme rotujúce predsedníctvo EÚ, sa v tejto otázke ujalo vedenia a začiatkom tohto mesiaca načrtlo sedem miliardový plán na podporu „zeleného“ vodíka v gigawattovom meradle.

Vodík umožní dekarbonizáciu v odvetviach ako je chemický priemysel, oceliarstvo a doprava, uvádza v dokumente Komisia. V týchto sektoroch má byť dopyt po vodíku podľa Komisie najväčší.

Európska únia má podľa dokumentu v úmysle vysvetliť, čo sa myslí pod pojmom „čistý vodík“ a predstaviť „strategický výhľad“ pre rozvoj „vodíkovej ekonomiky v Európe“.

Priorita patrí vodíku z obnoviteľných zdrojov

Európska komisia odmietla uniknutý dokument komentovať a uviedla, že veci sa stále môžu zmeniť. Verzia, ktorú získal portál EURACTIV, je rozpracovaná s mnohými odrážkami a neúplnými vetami.

Napriek tomu, že dokument nie je dokončený, jasne načrtáva ciele stratégie, ktoré by sa oproti konečnej podobe stratégie, ohlásenej na 8. júla, nemali radikálne meniť.

Hneď na začiatku sa uvádza, že jasnou prioritou EÚ je čo najskôr vyvinúť ekologický vodík, čo má pomôcť dekarbonizácii v dlhodobom horizont.

Komisia vyzerá byť pripravená akceptovať „modrý vodík“ získavaný zo zemného plynu, z ktorého sa uhlík zachytáva a uskladňuje, ako prechodné palivo k vodíkovému hospodárstvu založenému na obnoviteľných zdrojoch energie. V dokumente eurokomisia kategoricky odmieta tzv. „šedý vodík“ – vodík vyrobený zo zemného plynu – pri ktorom sa uvoľňujú emisie CO2.

Zdroj: Gesunie, theworldofhydrogen

Vodíkovú stratégiu predstaví Európska komisia 8. júla spolu so súvisiacou iniciatívou na integráciu rôznych zložiek energetického systému. Pre budúci energetický systém EÚ bude vodík kľúčový, povedal hovorca eurokomisie pre EURACTIV.

Znižovanie nákladov

Kľúčovou otázkou, ktorú dokument kladie, je „kedy sa zelený vodík stane cenovo konkurencieschopný“ v porovnaní s vodíkom vyrábaným z fosílnych zdrojov. Ten v súčasnosti celosvetovo dominuje.

Politické iniciatívy Únie „by sa mali zamerať na to, aby bol ekologický vodík cenovo konkurencieschopný už o pár rokov,“ čo „bude možné vtedy, ak budú tento vodík schopné vyrábať integrované továrne v gigawattovom meradle.“ Cieľom je podľa návrhu výrazne zvýšiť produkciu zeleného vodíka, aby sa znížila cena na jeden kilogram na jedno až dve eurá.

Pre rozvoj vodíkovej ekonomiky je dôležité, aby sa po ňom zvýšil dopyt v priemyselných procesoch zvlášť pri výrobe ocele, cementu, chemických látok a hnojív. Komisia vníma vodík tiež ako kľúč k znižovaniu emisií v ťažkej a nadrozmernej doprave – letectva, nákladných automobilov a námornej dopravy.

Dotácie

Kritici však tvrdia, že návrh stratégie Komisie nerieši základnú ekonomiku ekologického vodíka, pretože nezohľadňuje klesajúcu cenu elektrickej energie.

„Oznámenie eurokomisie nezohľadňuje jeden zásadný faktor. Nezohľadňuje, že viac obnoviteľných zdrojov v elektroenergetike znižuje ceny elektriny,“ uviedla Mike Parr z výskumnej a konzultačnej spoločnosti PWR Consultants.

Na všetkých hlavných európskych trhoch s elektrinou, vrátane Nemecka, Francúzska a Španielska vzostup lacnej veternej a solárnej energie tlačil veľkoodberateľskú cenu elektrickej energie do bodu, v ktorej je už teraz pod úrovňou nedotovaných nákladov (LCOE) na elektrinu z obnoviteľných zdrojov vysvetlil Parrr.

„Nie je dobré hovoriť o dotáciách ak je cieľom masívny rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, ktoré do veľkej miery dotáciu nepotrebujú,“ uviedol Parr pre EURACTIV.com.

Zaznievajú však aj pochvalné hlasy ktoré hovoria, že návrh stratégie „je na správnej ceste“ aj kvôli tomu, že uprednostňuje obnoviteľné zdroje a stavia na nemeckej a holandskej vodíkovej stratégii.

Dokument Komisie „kladie všetky oprávnené otázky“, uviedol Andreas Graf z nemeckého think-thanku AgoraEnergiewende, ktorý sa špecializuje na výskum v oblasti transformácie energetiky.

„Dokument dáva nádej, že čistý vodík získa v priemysle vedúcu pozíciu sa stane skutočným európskym projektom pod záštitou Európskeho zeleného dohovoru,“ uviedol pre portál EURACTIV.

Varuje však, že k predloženiu konkrétnych legislatívnych návrhov v júni budúceho roka je ešte dlhá cesta.

Návrh oznámenia Európskej komisie o vodíkovej stratégii nájdete nižšie alebo si ho môžete stiahnuť tu.

Hydrogen_strategy