Do júla je možné dohodnúť sa na energetickej účinnosti

„Existuje politická zhoda dosiahnuť dohodu do konca júna, máme pred sebou ešte dosť stretnutí trialógu,“ prezradil v utorok (8.5.) na konferencii v Bruseli Krzysztof Gierulski z oddelenia Európskej komisie pre energetickú efektívnosť.

Členské krajiny sa zaviazali znížiť do roku 2020 svoju spotrebu primárnej energie o 20 %, t.j. o 202 miliónov ton ekvivalentných rope (Mtoe). Práve nová smernica má byť hlavným legislatívnym nástrojom ako tento cieľ splniť.

Počas rokovaní v Rade ministrov ale pôvodný návrh z dielne Komisie prešiel radikálnymi zmenami. Európska exekutíva upozornila, že podľa súčasného návrhu by sa ušetrilo len asi 58,1 Mtoe energie.

Tri inštitúcie EÚ – Parlement, Rada a Komisia – podľa informácií EurActivu v utorok večer rokovali o všetkých dôležitých článkov smernice. „Obe strany sú ochotné ku kompromisom,“ prezradil zdroj blízky rokovaniam v súvislosti s Radou a Parlamentom.

V nelegislatívnom dokumente, ktorý EK predložila na neformálnom stretnutí ministrov krajín EÚ, sa píše, že verzia smernice podľa Rady by znamenala úspory energie len o 38 %  v porovnaní s tým, čo navrhol Brusel. Verzia Parlamentu je naopak dosť ambiciózna a viedla by k úsporám o 130 % toho, čo v júni 2011 predložila EK.

Gierulski verí, že diskusie v mesiacoch mája a jún budú dostatočne produktívne na to, aby sa rozhovory uzavreli.

„Verím, že je možné dosiahnuť politickú dohodu. Počas cyperského predsedníctva sa bude pracovať na zaistení všetkých prekladov,“ povedal. „Posúvame sa k politickej dohode vo všetkých najdôležitejších otázkach.“

Zlý kompromis

Aktuálne dánske predsedníctvo momentálne balansuje medzi snahou o rýchle dosiahnutie kompromisu a presviedčaním členských štátov o podpise čo najviac ambicióznych záväzných cieľov alebo opatrení.

„Konečná Smernica musí byť schopná dosiahnuť cieľ 20 %, a súčasná pozícia Rady má od toho veľmi ďaleko,“ skonštatovala Erica Hope z enviro-skupiny Climate Action Network (CAN) Europe. „Stále je to možné do konca júna napraviť – videli sme pozitívne signály od niektorých členských štátov.“

Arianna Vitali zo Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) súhlasí s tým, že súčasný návrh Rady ministrov je „najmenším spoločným menovateľom“ postojov EÚ-27. „Chápem urgentnosť tejto smernice, ale zlý kompromis s textom bez ambície a ktorý nezaplní medzeru 20 % tiež nie je dobrým riešením. Uprednostňujem dlhší čas na rokovania a získanie lepšej dohody,“ vyjadrila sa Vitali.

Súčasná verzia je podľa nej príliš veľkým rizikom. Postoje štátov sa pod vedením nových vlád, napríklad vo Francúzsku aj inde, môžu ľahko zmeniť. Vysvetlila, že Brusel sa snaží pretlačiť dohodu pred 1. júlom, kedy predsednícke žezlo v Rade EÚ prevezme Cyprus. Ten má „menej zdrojov a skúseností“ v otázkach energetickej účinnosti než Kodaň. Pouázala na príklad smernice o energetickej hospodárnosti budov, ktorá sa dohodla počas švédskeho predsedníctva v roku 2009. Bola „dobrá, ale nie dosť dobrá,“ povedala Vitali.

Podľa Brook Rileyho z organizácie Priatelia Zeme Európa sa dostala verzia smernice z Rady z úroveň „haraburdia“. „Nie je neskoro zastaviť sa a zamyslieť,“ upozornil, „oficiálne rokovania o finálnom texte sú stále v počiatočných fázach.“

Dodal: „Vlády opakovane trvajú na potrebe obmedziť emisie uhlíka, šetriť peniaze, vytvárať pracovné miesta a znížiť dovoz energií. Silná smernica o energetickej efektívnosti je ich najlepšou šancou, ako to urobiť.“

Ďalšie kroky

  • 29. máj, 5. jún, 13. jún: trojstranné rokovania medzi Komisiou, Parlamentom a Radou.