Firmy predložili do najväčšieho tendra v dejinách ČR tri ponuky

V centrále spoločnosti ČEZ v utorok (3.7.) otvorili ponuky vo verejnom obstarávaní na dostavbu atómovej elektrárne Temelín za účasti ich predkladateľov – francúzskej spoločnosti Areva, konzorcia firiem Westinghouse z USA a česko-ruského konzorcia Škoda JS, Atomstrojexport a Gidropress.

ČEZ uviedol, že celkovo 73 škatúľ vážilo 1,5 tony. Dokumenty majú dohromady viac než 110 tisíc strán.  

„Na tejto zákazke, ktorá je najväčšia v histórii ČEZ i celej Českej republiky, nám veľmi záleží. Pri výbere dodávateľa budeme postupovať úplne transparentne. Ide celosvetovo o jediný tender, ktorý prebieha podľa pravidiel zadávania verejných zákaziek,“ uviedol Daniel Beneš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti ČEZ.

Dostavba je podľa neho „kľúčovým pilierom stratégie ČEZu,“ ktorý sa snaží nahradiť časť zo svojich uhoľných zdrojov.

Tender kompletnej výstavby dvoch blokov elektrárne patrí tiež k jedným z najväčších v európskej energetike. Jeho hodnota sa odhaduje najmenej na 7,95 miliardy eur, avšak vzhľadom na históriu jadrového priemyslu, ktorá sa vyznačuje častými odkladmi a prekročením nákladov by to mohlo byť oveľa viac.

Náklady viedli skupinu ČEZ aj k otvoreniu diskusie s vládou o garanciách pre minimálne ceny elektriny z novej elektrárne.

Bez ceruziek i mobilov

Za účelom posudzovania kvalifikovaných uchádzačov sa špeciálne preškolilo viac než 100 odborníkov. Niektorí prešli dokonca psychologickými testami.

Taktiež nakladanie s informáciami bude podliehať prísnym bezpečnostným opatreniam, na ktoré ČEZ vyčlenil desiatky miliónov korún. V pražskom sídle ČEZ aj v priestoroch elektrárne Temelín vznikli špeciálne, nadštandardne chránené zóny.

Pri príchode do práce sa každý z expertov musí podrobiť osobnej prehliadke a bude musieť odovzdať všetky elektronické zariadenia, vrátane mobilného telefónu. Inžinieri si so sebou nebudú môcť priniesť ani vlastnú ceruzku, keďže by v nej mohli ukryť miniatúrnu kameru. Jednotliví hodnotiaci sa ani nedostanú k celým ponukám uchádzačov.

„Vždy budú môcť pracovať len s tou časťou ponuky, ktorá sa ich priamo týka,“ uviedla členka predstavenstva ČEZ Michaela Chaloupková, ktorá na proces hodnotenia ponúk dohliada. Toto pravidlo sa však netýka najvyššieho vedenia ČEZu.

Celý IT systém tendra je navyše hermeticky uzavretý od zvyšku firemnej siete a k informáciám v ňom sa nedostanú ani jeho administrátori. Odôvodňujú to ochranou know – how zapojených firiem.

Prísne strážený proces by mal trvať približne do konca tohto roka.

Kritéria hodnotenia

Následne začne fáza rokovania o detailoch jednotlivých ponúk a do polovice budúceho roka by mala špeciálna vnútropodniková komisia vybrať svojho favorita.

Posudzovať sa bude technická špecifikácia projektu, vrátane bezpečnosti a licencovateľnosti. Ďalších asi 50 % hodnotenia bude tvoriť ekonomická stránka ponuky, čiže cena a obchodné podmienky, napr. záruky či platobné podmienky. Všetky požiadavky zadávateľa na dodávku dvoch kompletných blokov elektrárne, vrátane palivových súborov na 9 rokov prevádzky, ČEZ špecifikoval v zadávacej dokumentácii.

AREVA ponúkla svoj dizajn a technológiu reaktorov EPR 3. generácie, ktoré sú momentálne vo výstavbe aj vo Fínsku, Francúzsku alebo Číne. Westinghouse ponúka reaktor AP1000, česko-ruské konzorcium zase dizajn VVER-1200. Obe sa tiež považujú za tretiu generáciu reaktorov. 

AREVA sa odvoláva aj na to, že v priebehu výstavby blokov očakáva vznik viac než 10.000 pracovných miest a 70 % prác je otvorených domácim firmám.

Obdobné vyjadrenia ale zaznievajú aj od ostatných záujemcov. Samotný splnomocnenej vlády ČR pre dostavbu Temelína Václav Bartuška sa pre agentúru ČTK vyjadril, že posudzovanie ponúk je len na začiatku a deklarácie typu 70 % zákazky pre české firmy považuje za nadnesené.

Verejnú zákazku vyhlásil ČEZ v auguste 2009. Do jari 2010 sa kvalifikovali záujemcovia, s ktorými následne do októbra 2011 prebiehali rokovania o aspektoch dotyčnej zákazky. ČEZ má teraz viac než rok na výber dodávateľa. Podpis zmluvy je momentálne naplánovaný na koniec roku 2013.

Víťaza bude musieť okrem predstavenstva a dozornej rady ČEZu schváliť na valnom zhromaždení aj majoritný akcionár, teda štát. Ten vlastní takmer 70 % základného kapitálu firmy, ktorý na konci roka 2011 činil takmer 53,8 miliardy korún (2,11 miliardy eur podľa aktuálneho kurzu).

(EurActiv/TASR)