Dohoda o plynárenskom prepojení definitívne podpísaná, na rade je elektrina

"Je to krok, ktorý znamená väčšiu nezávislosť z hľadiska energetickej bezpečnosti pre SR, ale je to aj dôležitá súčasť energetickej bezpečnosti Európskej únie," uviedla po podpise zmluvy premiérka.

"Nasledovať by mali práce na podobnej dohode s Poľskou republikou, ktorých cieľom je vytvorenie severo-južného plynárenského prepojenia v strednej Európe,“ pripomenula ďalšie plány Slovenska v energetike.

Šéfka slovenskej exekutívy zároveň prezradila: „Otvorili sme otázku prepojenia elektrických sústav. Dohodli sme sa s pánom premiérom, že v otázke tohto prepojenia budeme postupovať rovnakým spôsobom ako v prípade dohody o prepojení plynových sústav." Konkrétny návrh pripravia medzivládne pracovné skupiny

"Prepojenie elektrických sústav je pre SR strategický cieľ," zdôraznila.

Vyvrcholili dlhoročné rokovania o dohode

Finálny text dohody parafovali minulý týždeň (19.1.) štátni tajomníci Martin Chren a Pál Kovács, na základe čoho prevádzkovatelia prepravných sietí Eustream a FGSZ začali rokovať o podobe komerčnej zmluvy. Projektová dokumentácia i technický dizajn sú už pripravené.

„Pripravovaný projekt prepojenia zadefinuje prepravné kapacity jednotlivých úsekov, náklady na realizáciu jednotlivých trás, ako aj harmonogram prípravných a realizačných prác. Práce na realizačnom projekte by sa mali začať už v tomto roku,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva.

Slovensko-maďarské prepojenie je súčasťou plynárenského koridoru, ktorý má spájať LNG terminály v Chorvátsku a Poľsku a prechádzať všetkými krajinami V4 a Chorvátskom. (viď mapu trás)

Podľa ministra hospodárstva Juraja Miškova prináša severo-južné plynárenské prepojenie „okrem prioritnej bezpečnosti aj efektívnejšiu diverzifikáciu trás a zdrojov a zlepšuje konkurencieschopnosť nášho energetického trhu.“

V utorok (25.1.) prijali slovenský minister Juraj Miškov, minister priemyslu a obchodu Českej republiky Martin Kocourek, minister národného rozvoja Maďarska Tamás Fellegi a poľský predseda rady ministrov a minister hospodárstva Waldemar Pawlak spoločnú deklaráciu, ktorou vyzvali k podpore vyššej dynamiky pri implementácii projektov v oblasti plynárenstva, ropy a elektroenergetiky, k stanoveniu predbežného technického dizajnu severo-južného plynárenského prepojenia a k podpore spolupráce vo vede a výskume, predovšetkým v oblasti jadrovej energetiky a čistých technológií.

Záujem je hlavne v smere do Maďarska

Projekt prepojenia s dĺžkou asi 115 km sa pripravoval už od júna 2009, kedy spoločnosti Eustream a FGSZ podpísali memorandum o porozumení a zisťovali záujem o prepravu v rámci inter-konektora.

Ako uvádza spoločnosť Eustream, najväčší záujem bol pre obdobie prvých piatich rokov, s najvyššou rezervovanou kapacitou na úrovni viac ako 4 milióny m3 denne. Prepravné kapacity boli objednávané na desaťročné obdobie.

Napriek tomu, že záujem trhu sa zatiaľ sústreďuje na smer prepravy zo Slovenska do Maďarska, čím by sa zvýšila skôr energetická bezpečnosť nášho južného suseda, plynovod je projektovaný ako obojsmerný.

Bilaterálne slovensko-maďarské riešenie diverzifikácie energetických zdrojov získalo aj podporu Európskej komisie, ktorá ho zaradila medzi strategické a na prepojenie vyčlenila v rámci EEPR 30 miliónov eur.

Projekt by mohol Slovensku zabezpečiť aj prístup k novým zdrojom dodávok plynu z plánovaných plynovodov Nabucco a South Stream (viď Súbor liniek).