Dohoda o toku plynu na Ukrajinu je podpísaná

Európska komisia privítala prielom v rokovaniach o toku zemného plynu zo Slovenska na Ukrajinu, ktorým je podpis Memoranda o porozumení medzi prevádzkovateľmi prepravných sústav, spoločnosťami Eustream a Ukrtransgaz. V pondelok  28. apríla sa zároveň uzavrela Rámcová dohoda o prepojení, ktorá obsahuje technické detaily pripravovaného riešenia.

Zmodernizuje sa existujúce a nepoužívané plynovodné potrubie medzi Vojanami a Užhorodom. Od jesene by ním mohol na východ prúdiť plyn v objeme 22 miliónov m3 denne, čo znamená približne 8 miliárd m3 ročne.

Spoločnosť Eustream má momentálne za úlohu preskúmať niektoré technické detaily tak, aby bola v nasledujúcich týždňoch schopná potvrdiť realizáciu predmetného riešenia. Ak by sa táto možnosť neočakávane ukázala ako neuskutočniteľná, alternatívou by bolo začať s menšími objemami a nadimenzovať plynovod do objemu 22 miliónov m3 denne do apríla 2015. 

Popri vojanskom plynovode sa budú po právnej a technickej stránke naďalej skúmať ďalšie možnosti.

Fico: Na Slovensko sa dá spoľahnúť

Podľa predsedu vlády SR Roberta Fica je dohoda o tzv. malom reverze z politického, právneho, ekonomického aj finančného hľadiska to najlepšie riešenie. Dodal, že návrhy, ktoré boli na stole pred niekoľkými týždňami, t.j. využitie voľnej kapacity potrubí vedúcich do Veľkých Kapušian by výrazne ohrozovali transfer plynu z Ruska na Slovensko.

„Pokiaľ ide o otázky týkajúce sa finančných záležitostí, ide o štandardnú operáciu dodávky plynu na územie iného štátu s platbami a so všetkým, čo s tým súvisí," poznamenal premiér.

„Verím, že rozhodnutie o tzv. malom reverze, je rozhodnutím, ktoré ukazuje, že Slovensko je krajina, na ktorú sa dá v dôležitých okamihoch spoľahnúť,“ doplnil Fico.

Slávnostného podpisu sa v Bratislave zúčastnil aj predseda Európskej komisie José Manuel Barroso. „Srdečne gratulujem všetkým zapojeným stranám k prielomu v rokovaniach o toku plynu zo Slovenska na Ukrajinu. Je to dôležitý prvý krok k diverzifikácii zdrojov pre dodávku plynu na Ukrajine a prispieva k väčšej energetickej bezpečnosti vo východnej Európe a EÚ ako celku,“ uviedol.

Ukrajina musí reformovať

„Plyn cez Slovensko prinesie značné dodatok k objemom, ktorý Ukrajina už môže importovať z Maďarska a Poľska. Dodávky z členských štátov EÚ ponúkajú Ukrajine prístup k plynu, ktorého cena je založená na férových a transparentných princípoch,“ vysvetlil eurokomisár pre energetiku Günther Oettinger.

V súčasnosti je už technicky možné posielať na Ukrajinu plyn cez Poľsko a Maďarsko. Prepojenie z Poľska má ročnú kapacitu 1,5 miliardy m3 plynu ročne, v prípade Maďarska ide o viac než 6 miliárd m3 plynu. Minulý rok týmito cestami náš východný sused z krajín EÚ importoval asi 2 miliardy m3 plynu.

Ukrajinský minister pre energetiku Jurij Prodan uviedol, že Kyjev čoskoro začne rokovať s Maďarskom o realizácii dodávok plynu. Pred niekoľkými dňami sa obnovili dodávky cez Poľsko.

Komisár Oettinger zdôraznil, že „je dôležité, aby Ukrajina, obzvlášť ako člen Energetického spoločenstva, urýchlene pokročila pri zosúladení svojho právneho a regulačného rámca s energetickou legislatívou EÚ. Zvýši sa tým dôvera investorov a pomôže krajine pri modernizácii jej energetiky“

Energetické spoločenstvo je iniciatíva EÚ, ktorej cieľom je priblížiť energetické systémy krajín juhovýchodnej Európy a regiónu Čierneho mora štandardom EÚ. Ukrajina k nemu pristúpila v roku 2011.

Diskusie o reverznom toku zo Slovenska na Ukrajinu prebiehali prerušovane niekoľko rokov. Po anexii Krymu a výraznom zvýšení ceny za plyn zo strany Gazpromu sa úsilie Kyjevu o diverzifikáciu prepravných trás v posledných týždňoch zintenzívnilo.

V piatok (2.5.) sa má vo Varšave konať trilaterálne rokovanie medzi EÚ, Ukrajinou a Ruskom ohľadom dlhu za plyn, ktorý má Kyjev voči Moskve.