Dôležitá legislatíva EÚ o energetike a klíme sa odkladá

Krátka správa

Balík legislatívnych návrhov, ktorý mal byť pôvodne vydaný 5. decembra, má obsahovať aj prerozdelenie celkového cieľa EÚ, vybrať do roku 2020 z obnoviteľných zdrojov 20% energie a znížiť emisie skleníkových plynov o 20%, medzi 27 členských krajín.

Načasovanie bolo pôvodne určené tak, aby legislatívny balík vyšiel práve v čase konferencie OSN o klimatických zmenách na Bali (43.-14. december 2007) a EÚ tak potvrdila svoje postavenie hlavného globálneho advokáta boja proti klimatickým zmenám. Svetoví lídri budú na Bali diskutovať o medzinárodnom režime, ktorý by nahradil Kjótsky protokol, ktorého platnosť vyprší v roku 2012.

Hovorca Komisie Johannes Laitenberger označil za jediný dôvod zdržania veľkosť a komplexnosť legislatívneho balíka. Špekuluje sa však, že skutočným dôvodom je snaha vyhnúť sa tomu, aby hádky medzi členskými krajinami o národné ciele oslabili jednotnú pozíciu EÚ, keď sa bude snažiť presvedčiť ostatných veľkých producentov skleníkových plynov (USA, Čína, Austrália…) aby prijali záväzné ciele ich redukcie.

„Môžem potvrdiť, že balík návrhov v oblasti energetiky a klimatických zmien, pôvodne plánovaný na december, bude predstavený v januári, najmä preto, aby sme mohli vziať do úvahy výsledky konferencie na Bali a … Komisia plánuje tiež podrobné konzultácie s členskými krajinami ešte pred zverejnením (balíka)“, povedal Laitenberger pre EurActiv. žiaden pevný dátum zatiaľ nebol stanovený.

Dôvodov zdržania však môže byť ešte viac. Balík mal obsahovať aj plán záväzných limitov na emisie CO2 z motorových vozidiel a podporu spotreby biopalív v doprave zo súčasných 2% na 10% v roku 2020.