Domácnosti budú počas plynovej krízy „chránení spotrebitelia“

Foto: flickr.com / dr_tr (creative commons)

Európsky parlament pracoval posledných šesť mesiacov na vylepšovaní návrhu nariadenia o bezpečnosti dodávok zemného plynu do Európy, uviedol v utorok (16.3.) pred novinármi Alejo Vidal-Quadras (EPP, Španielsko), parlamentný spravodajca k návrhu legislatívy.

Sám spravodajca je prekvapený, že k návrhu nariadenia pripojili poslanci až 614 pripomienok. Prekvapenie je podľa jeho slov o to väčšie, že téma je „politicky vysoko citlivá“, i keď má skôr technický charakter.

Návrh nariadenia má podľa predbežných informácií širokú podporu a dnes (18.3.) by mal bez problémov prejsť v hlasovaní v príslušnom výbore. V prvom čítaní by o ňom malo plénum hlasovať v máji.

Hlavnou myšlienkou nariadenia je lepšie koordinovať kroky členských krajín a európskych inštitúcií v prípade, keby v budúcnosti došlo k ďalším výpadkom dodávok zemného plynu. Text naopak nerozoberá tému energetických projektov ani výstavbu novej infraštruktúry a plynovodov.

Aby sa o pripomienkach hlasovalo plynulejšie, zoskupia sa podľa príbuznosti do 18 návrhov, uviedol spravodajca Vidal-Quadras. Pokiaľ ide o konkrétne nástroje, spravodajca vyzdvihol niektoré z navrhovaných:

  • dohoda o inštalovaní interkonektorov „štandardu N-1“, ktoré umožňujú reverzný tok plynu a mali by byť umiestnené vo všetkých kľúčových plynárenských uzloch (týka sa to i všetkých plynovodov a sietí, ktoré kontroluje ruský Gazprom),
  • systém včasného varovania by sa mal automaticky aktivovať už pri poklese bežného množstva dodávok o 20 percent,
  • návrh na zvýšenie objemu strategických zásob plynu tak, aby mohli distribútori zásobovať ekonomiku a domácnosti plynule aj počas najtuhších zím,
  • definovanie domácností ako „chránených spotrebiteľov“.

Na otázku portálu EurActiv, či sa budú za chránených spotrebiteľov považovať i domácnosti vo východných členských krajinách, ktoré sú spravidla klientmi súkromných teplární a nie priamo plynárenských distribučných spoločností, spravodajca odpovedal, že poslanci toto budú brať do úvahy.

Cena za vykonanie nariadenia, ak bude schválené, sa bude pohybovať „v miliardách“ eur, doplnil spravodajca. Podľa neho je však investícia potrebná, pretože nezáväzný princíp solidarity sa ukázal ako nie celkom spoľahlivý. Počas minuloročnej plynárenskej krízy mnohé členské krajiny priamo odmietli zdieľať svoje rezervy zemného plynu, upozornil Vidal-Quadras. Odmietol však menovať konkrétne krajiny s odôvodnením, že nechce „spáchať samovraždu na verejnosti“.