Osemnásť krajín ohrozuje dokončenie vnútorného trhu s energiou

Elektrické vedenie

„Musím k vám byť úplne otvorený,“ uviedol Günther Oettinger v súvislosti s dokončením vnútorného energetického trhu do roku 2014 minulý štvrtok (29.9.) na konferencii v Bruseli. „Mám určité pochybnosti či sa tento cieľ podarí v termíne dosiahnuť.“

Oettinger takisto oznámil, že Európska komisia začne konanie o porušení predpisov proti 18 členským štátom, ktoré stále netransponovali legislatívu tretieho energetického balíčka, a to ani šesť mesiacov po termíne.

„Sme veľmi znepokojení tým, že medzi členskými štátmi sú určité pochybnosti,“ uviedol. „Nanešťastie, ten istý predstaviteľ, ten istý minister, ktorý schvaľuje balík v Rade nepresadzuje implementáciu balíka.“

Slovensko je spolu s Bulharsko, Cyprom, Estónskom, Holandskom, Luxemburskom, Rumunskom, Spojeným kráľovstvom a Španielskom v skupine krajín, ktoré legislatívu netransponovali.

Predstaviteľ z radov EÚ však neskôr pre EurActiv uviedol, že takýto krok zo strany Bruselu sa môže v konečnom dôsledku týkať až 20 členských krajín. Po obdržaní formálnej výzvy budú mať štáty dva mesiace na odpoveď. Ak v transpozícii stále nepokročia, za nesplnenie povinnosti im hrozí dokonca žaloba pred Súdnym dvorom.

„Konečnou fázou je, že pôjdeme pre súd,“ uviedol zástupca EÚ. „Požiadame súd aby ich odsúdil a budeme žiadať úhrnnú čiastku a pokutu od zainteresovaných členských štátov.“ Stanovená pokuta sa sa môže zvyšovať každým dňom z omeškania nápravy situácie.

„Dúfame, že nebudeme musieť zájsť až tak ďaleko,“ dodal zdroj, avšak dodal, že zámer Komisie je jasný.

„Nehráme tu len žiadne hry,“ povedal na konferencii Oettinger. „Je to súčasť našej povinnosti ako Komisie.“

Proti prúdu

Tretí energetický balík europoslanci definitívne prijali v júli 2009 s cieľom zabrániť formovaniu monopolov energetických spoločností oddelením výroby elektriny a zemného plynu od ich dodávok (unbundling). Komisia argumentovala tým, že oddelením týchto aktivít sa podporia investície do energetickej infraštruktúry a vyššia konkurencia zníži ceny pre konečných spotrebiteľov.

Súkromný sektor sa však zdráha k takýmto krokom počas recesie.

Johannes Teyssen, šéf energetického gigantu E.ON, na konferencii uviedol, že európsky energetický sektor, rovnako ako banky, sú v súčasnosti „neschopné investovať a nemajú záujem o akýkoľvek medzinárodný kapitál“. Dodal: „Ako dôležité je mať trochu viac infraštruktúry ak je celý systém zhatený?“

„Regulácia a rozvoj infraštruktúry musia ísť ruka v ruke,“ zdôraznil generálny riaditeľ EÚ pre energetiku Philip Lowe. „Ak sa snažíte vytvoriť otvorený, integrovaný a konkurenčný trh, určité veci sú nemožné bez fyzického prepojenia. Fyzické prepojenie musí podoprieť regulácie, ktoré chcete aplikovať.“

Budúcnosť vnútorného energetického trhu, ktorý je vlajkovým programom liberalizácie riaditeľstva pre energetiku, vôbec nevyzerá ružovo.

Vo svojom príhovore plnom metafor Oettinger hovoril o tom, že trh s energiami je „nehybný“, „urobí jeden krok vpred a dva vzad“ a smeruje proti prúdu.

„Ak prestaneme veslovať, potom nás prúd strhne zlým smerom,“ uviedol.

Jeho slová podľa zdroja z EÚ reflektovali frustráciu Bruselu z pomalého tempa smerom k cieľu pre jeho dosiahnutie v roku 2014.

„Na čase záleží,“ uviedol predstaviteľ. „Potrebujeme investovať do infraštruktúry, aby sa dosiahli ciele a preto potrebujeme stabilný regulačný rámec.“

Ďalšou ukážkou snahy EK liberalizovať trh boli minulotýždňové razie v dvadsiatke plynárenských firiem najmä v krajinách strednej a východnej Európy pre podozrenie, že porušujú pravidlá hospodárskej súťaže.

Ďalšie kroky

  • október 2011: Európska komisia predstaví nariadenie o energetickej infraštruktúre
  • december 2011: Európska komisia predstaví cestovnú mapu v oblasti energetiky do roku 2050