Dostavba Nord Stream 2 sa oneskorí. Musí sa prispôsobiť prísnejšej smernici EÚ

Ruská loď kladie plynovod pri pobreží Nemecka. [EPA-EFE/JENS KOEHLER]

Súdny dvor EÚ zamietol žaloby spoločností Nord Stream AG a Nord Stream 2 AG proti smernici EÚ. Tá mení podmienky pre plynovody vedúce z tretích krajín do EÚ.

Podľa smernice o vnútornom trhu so zemným plynom musia obe spoločnosti (Nord Stream AG a Nord Stream 2 AG) na nemeckom území oddeliť prepravu plynu od prevádzkovania plynovodu. Musia tiež umožniť prístup tretích subjektov do prepravných a distribučných sústav na základe zverejnených taríf. Členské štáty môžu v niektorých prípadoch udeliť výnimku, Nemecko to ale nespravilo.

Projekt plynovodu Nord Stream 2, ktorý väčšinovo vlastní a prevádzkuje ruská štátna spoločnosť Gazprom, má zvýšiť dodávky plynu z Ruska do Európy. Okrem toho, že zaostáva za časovým plánom, politicky proti nemu vystupujú Washington, Ukrajina a Poľsko.

Šéf Eustreamu: Nord Stream 2 nie je pre Slovensko problém

Hoci dokončenie plynovodu z Ruska do Nemecka sa posúva na polovicu roka 2020, odborníci nepredpokladajú, že Moskva a Kyjev sa dohodnú na novej prepravnej zmluve po roku 2019. Podmienky dodávok do Európy sú tak v budúcom roku neisté.

Žalobu proti smernici podali dve spoločnosti, z ktorých je jedna zodpovedná za prepravu plynu a druhá za výstavbu a prevádzku plynovodu. Švajčiarska spoločnosť Nord Stream AG, ktorej väčšinovým vlastníkom je ruská spoločnosťou PJSC Gazprom, vlastní a prevádzkuje plynovod Nord Stream 1. Ten zabezpečuje prepravu plynu medzi Ruskom a Nemeckom. Výstavba tohto plynovodu bola dokončená v roku 2012 a prevádzkovaný má byť ešte 50 rokov.

Švajčiarska spoločnosť Nord Stream 2 AG, ktorú má Gazprom v 100 percentnom vlastníctve, je poverená projektovaním, výstavbou a prevádzkovaním plynovodu Nord Stream 2. Trasa Nord Stream 2 má byť súbežná s trasou plynovodu Nord Stream 1.

Smernica zmenila podmienky prepravy plynu na území EÚ

Európsky parlament a Rada EÚ prijali v apríli  2019 úpravu smernice z roku 2009, o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom. Novelizovaná smernica platí od 23. mája 2019 a členské štáty ju mali transponovať do 24. februára 2020.

Spoločnosti Nord Stream AG a Nord Stream 2 AG podali žaloby na európsky súdny dvor.

Kým spoločnosť Nord Stream 2 AG žiadala zrušiť smernicu úplne, firme Nord Stream AG prekážalo najmä jedno ustanovenie. To hovorí, že z pôsobnosti smernice sú vyňaté plynovody, ktoré boli dokončené pred 23. májom 2019. Keďže Nord Stream 2 v tom čase nebol pripravený na komerčnú prevádzku, smernica sa naň vzťahuje v plnej miere, čo žalujúca spoločnosť označila za diskriminačné.

Obe spoločnosti v žalobe tvrdili, že kvôli smernici by museli urobiť rozsiahle organizačné a akcionárske reštrukturalizácie, čo naruší financovanie projektu Nord Stream 2.

Rozhodujúce právomoci majú členské štáty

Súdny dvor EÚ v stredu 20. mája obe žaloby zamietol ako neprípustné. V rozsudku uvádza, že spoločnosti Nord Stream 2 AG a Nord Stream AG nie sú novou smernicou priamo dotknuté.
Súd v rozsudku odôvodňuje, že povinnosti zo smernice sa na firmy vzťahujú prostredníctvom národnej legislatívy členských štátov, ktorou sa smernica prenesie do národného práva. Rozhodovaciu právomoc majú teda členské štáty. Podľa smernice môžu vnútroštátne orgány za určitých podmienok udeliť výnimku zo smernice a to pre väčšiu plynárenskú infraštruktúru a pre diaľkové plynovody dokončené pred 23. májom 2019. Nord Stream 2 AG má teda možnosť požiadať o výnimku nemecký regulačný úrad, píše sa v rozsudku.

Nemecko výnimku neudelilo

Nemecký regulačný úrad, Bundesnetzagentur, však minulý týždeň rozhodol, že na projekt Nord stream 2 sa výnimka podľa smernice nevzťahuje.

Regulátor uviedol, že konzorcium Nord Stream 2, ktoré zahŕňa aj Uniper, Wintershall-Dea, Royal Dutch Shell, OMV a Engie, nespĺňa podmienky pre udelenie výnimky, pretože plynovod nebol dokončený do 23. mája 2019.

Spor o smernicu nemá vplyv na prebiehajúcu výstavbu plynovodu, ale môže zvýšiť jeho prevádzkové náklady. Pravdepodobne tiež spôsobí ďalšie meškanie, keďže konzorcium bude musieť založiť dopravnú spoločnosť a hľadať ponuky od tretích strán, ktoré sa zúčastnia aukcií s plynom.