Dotujte miniatómky, pomôžete klíme aj ekonomike, radia experti britskej vláde

Vizualizácia britského Rolls-Royce UK SMR [uknuclearsmr.org]

Spojené kráľovstvo by malo dotovať malé modulárne reaktory podobne, ako to robí v prípade veterných fariem, odporúča nezávislá správa, ktorú si objednala britská vláda.

Ak chce Veľká Británia ďalej znižovať emisie, musí investovať do nových kapacít na výrobu elektrickej energie, ktoré by nahradili uhoľné a jadrové elektrárne so životnosťou do roku 2020.

Tamojšia vláda analyzuje, či by riešením mohli byť miniatómky, teda malé modulárne reaktory (SMR), a či by zároveň toto priemyselné odvetvie pomohlo exportu po brexite.

Podpora výroby a vývozu

Londýn „by mal zaviesť inovatívnu výrobnú iniciatívu v oblasti dodávateľského reťazca (ako v prípade veterných elektrární na mori), ktorá by zaviedla existujúce a nové výrobné kapacity,“ píše sa v správe Expertnej finančnej pracovnej skupiny pre SMR. Pracovnú skupinu zriadila britská vláda ako poradný orgán zložený z nezávislých expertov.

Veternú energetiku uvádza ako správa príklad, keďže vládna podpora jej pomohla znížiť náklady a napokon aj dotácie.

Sen jadrového priemyslu, malé modulárne reaktory, nenadchýna všetkých

Malé modulárne reaktory sa môžu uplatniť vo vykurovaní miest, zásobovaní priemyselných parkov, či odsoľovaní morskej vody. Aj experti z odvetvia však vyjadrujú pochybnosti o ich nákladovej efektívnosti a prevádzkovej bezpečnosti.

Správa tiež uviedla, že rozvíjajúce sa odvetvie SMR by mohlo podporiť britskú výrobu a vývoz. „V Spojenom kráľovstve existuje reálna krátkodobá príležitosť, keďže dodávateľské reťazce pre malé jadrové projekty ešte nie sú zriadené (na rozdiel od veľkých jadrových zariadení so zavedenými dodávateľskými reťazcami, ktoré sú z veľkej časti mimo Spojeného kráľovstva),“ píše sa v správe.

Britská vláda to zváži

Britský minister zodpovedný za jadrovú energiu Richard Harrington uviedol, že vláda zváži zistenia tejto správy. Harrington zistenia interpretoval tak, že správa „malé jadrové reaktory vidí ako príležitosť a poukazuje na potenciál, ako môžu investori, priemysel a vláda spolupracovať na tom, aby sa zrealizovali“.

Garantované ceny pre novú britskú atómku sú legálne, víta to aj Slovensko

Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že štátna pomoc pre Hinkley Point C nie je protiprávna. Slovenské ministerstvo hospodárstva to vníma ako pozitívny signál pre budúcnosť jadra v Únii.

Ponuku na vybudovanie SMR už zverejnila spoločnosť Rolls-Royce, ktorá je súčasťou britského konzorcia spolu s Amec Foster Wheeler, Nuvia, Arup a Laing O’Rourke a Výskumným centrom pre jadrové technológie. Rolls-Royce uviedol, že vývozný trh by mohol mať hodnotu až 446 miliárd eur.

Záujem prejavila aj skupina NuScale, ktorá je vo väčšinovom vlastníctve americkej spoločnosti Fluor Corp

Zmenšená elektráreň

SMR používajú súčasnú alebo novú jadrovú technológiu, ktorá je zmenšená na zlomok veľkosti existujúcich elektrární. V porovnaní so štandardnými atómkami budú schopné produkovať približne desatinu elektrickej energie.

Šéf jadrovej agentúry: Nevieme, čo bude v roku 2050, ale atómky tu budú stále

Pre Európu majú možno väčší zmysel malé reaktory vyrobené v továrňach, hovorí pre EurActiv.sk WILLIAM D. MAGWOOD.

Minielektrárne, ktoré by mohli byť zavedené do roku 2030, by sa vyrábali v továrňach.

Ich jednotlivé časti sú podľa plánov dostatočne malé na to, aby sa mohli prevážať na nákladných autách a člnoch, čo by značne urýchlilo ich montáž.