Drahá ropa môže ohroziť klimatické rokovania

Stretnutie v Bonne, ktoré začalo v pondelok a skončí 13. júna, je druhým zo série ôsmych rokovaní, ktoré majú priniesť globálnu dohodu o boji proti klimatickým zmenám. „Výzvou je teraz pohnúť sa vpred a začať identifikovať, čo môže byť napísané v dohode v roku 2009“, vyhlásil podľa agentúry Reuters v nedeľu Yvo de Boer, šéf klimatickej agentúry OSN. Stretnutie sa zameria na identifikovanie politík, ktoré možno využiť na zastavenie rastu emisií skleníkových plynov.

Platnosť Kjótskeho protokolu vyprší v roku 2012, predstavy najväčších znečisťovateľov o budúcnosti klimatickej politiky sú však stále rôzne.

Okrem rozdielnych názorov ohrozujú úspech rokovaní aj rekordne vysoké ceny ropy. Hoci by mali na jednej strane vytvárať tlak na prechod k alternatívnym zdrojom energie, súčasne znižujú ochotu investovať do ochrany klímy.

V Európskej únii, ktorá má zatiaľ najtvrdší emisný režim, by napríklad plánované sprísnenie systému obchodovania s emisiami zdražilo energiu podľa jej výrobcov o 10-15%. Podobné varovania počuť aj zo sektora dopravy – leteckí operátori tvrdia, že sa plánované zahrnutie leteckej dopravy do emisnej schémy premietne do ceny leteniek, výrobcovia áut zas hrozia, že ak Komisia zavedie povinné maximálne limity emisií pre nové autá, ich cena pre spotrebiteľa narastie.