EIB čaká s investíciami na „druhú generáciu biopalív“

V roku 2007 poskytla Európska investičná banka (EIB) spolu 47,8 miliardy eur. Len 0,4% z nej však šlo na podporu produkcie biopalív. Z viac ako 50 predložených podporila iba jediný projekt, výstavbu dvoch zariadení na produkciu bioetanolu v Británii firmou Associated British Foods.

Mandátom EIB je podporovať realizáciu politických cieľov EÚ. Tá sa zaviazala, že do roku 2010 zvýši používanie biopalív v doprave zo súčasných 2% na 5,75%, rokuje sa o záväzku 10% do roku 2020. V poslednom čase však rastú pochybnosti o tomto zdroji energie – nárast produkcie biopalív údajne dvíha ceny potravín a nemusí prispieť k zníženiu emisií CO2.

EIB tvrdí, že dôvodom jej rezervovaného postoja je najmä cena, ktorá je u výroby biopalív stále vyššia, než u klasických palív, a banka zvažuje len projekty s nižšími ako priemernými nákladmi. Do úvahy berie aj iné faktory, ako znižovanie emisií.

Christopher Knowles z EIB podľa portálu Bioenergy Business povedal: „Od začiatku sme si boli jasne vedomí toho, že mnoho projektov možno podporiť z finančného hľadiska, nie však z hľadiska ich ekonomického dopadu, udržateľnosti, citlivosti na ceny komodít a spoločenskej prijateľnosti.“

Banka však financovanie tohto sektora úplne nezavrhuje, väčšiu nádej vkladá do takzvanej druhej generácie biopalív, ktorú nie ej potrebné vyrábať z plodín pestovaných ako potraviny.