EK upozornila Slovensko na 3. liberalizačný balík

Brusel dnes (27.2.) upozornil osem členských štátov na to, že v ich národnej legislatíve stále chýbajú pravidlá, na ktorých sa dohodli v roku 2009 v snahe liberalizovať trh s elektrinou a plynom a vytvoriť spoločný trh s energiami. Vo februári 2011 najvyšší predstavitelia členských krajín potvrdili potrebu dokončiť spoločný trh s energiami do roku 2014.

Zákon, ktorým sa mali smernice transponovať do slovenskej legislatívy neprešli Národnou radou SR začiatkom februára. (EurActiv, 3.2.2012)

Ivan Štefanec, predseda výboru pre európske záležitosti, v nedávnom rozhovore pre EurActiv povedal: „Tretí liberalizačný balíček je krokom vpred a je potrebné ho zrealizovať, pretože prináša väčšiu konkurenciu a prináša pozitívne kroky pre ľudí.“

Sám sa však hlasovania o predložených zákonoch dňa 2. februára zdržal s odôvodnením, že implementácia nebola dobre pripravená, hoci „princíp tretieho energetického balíčka je v poriadku“.  

„Nebola pripravená dobre vzhľadom na obmedzovanie pozície štátu v energetických podnikoch. Unbundling, tak ako bol pripravený podľa navrhovaných zákonov, by znamenal oslabenie pozície štátu a obávam sa, že nebol pripravený v súlade s verejným záujmom Slovenska. Nemáme záujem na tom, aby sa pozícia štátu oslabovala pod pláštikom týchto zákonov … Zákony boli zle pripravené a skôr by uškodili ako pomohli. Predovšetkým z pohľadu konečného spotrebiteľa,“ uviedol Štefanec.

Osem bŕzd

Európska komisia zdôraznila, že otvorenie trhov pre konkurenciu je kľúčom pre zvýšenie konkurencieschopnosti hospodárstva EÚ ako celku. Z efektívneho, vzájomne prepojeného a transparentného trhu by mali ťažiť predovšetkým spotrebitelia, ktorý tak získajú väčšiu slobodu, ale tiež ochranu, pri výbere dodávateľa plynu a elektriny.

Hovorkyňa EK Marlene Holzner upozornila, že dokončenie vnútorného trhu má dôležitý vplyv na ekonomický rast. Podľa odhadov by to do roku 2020 malo priniesť rast HDP Únie o 0,6 až 0,8 %. „V čase napätých vládnych rozpočtov je to tiež veľmi lacný nástroj, pretože tu nejde len tvorbu zákonov, financovanie infraštruktúry alebo zložité rozpočtové opatrenia,“ uviedla.

Termín pre transpozíciu dvoch smerníc 3. liberalizačného balíka vypršal 3. marca 2011. Bulharsko, Cyprus, Holandsko, Luxembursko, Rumunsko, Španielsko a Slovensko však ani takmer rok po Brusel neinformovali o transpozícii smerníc 2009/72/ES a 2009/73/ES. Pri Estónsku Komisia eviduje chýbajúce prijatie smernice o spoločných pravidlách pre zemný plyn.

V celkovo 15 upozorneniach komisia vyjadrila svoj konečný postoj k nesplneniu povinnosti  vyzvala štáty ukončiť porušovanie predpisov. Krajiny majú teraz dva mesiace na reakciu. Ďalšou fázou sporu je podanie žaloby na Súdny dvor EÚ. EK zároveň analyzuje predpisy prijaté v ostatných krajinách dvadsaťsedmičky a nasledujúcich mesiacoch rozhodne ako bude postupovať voči štátom, ktoré smernice transponovali len čiastočne alebo nesprávne.