EK vyšetruje nemeckú výnimku pre veľkoodberateľov elektriny

Podľa nariadenia z roku 2011 sú nemeckí veľkoodberatelia elektriny, napr. chemické, hutnícke, sklárske, papierenské podniky, ale tiež golfové ihriská, čiastočne alebo úplne oslobodení z poplatkov za prístup a používanie elektrickej siete (§19(2) StromNEV).

Golfové ihriská napríklad spĺňajú podmienku o netypickom využívaní elektriny, ktorú odoberajú predovšetkým v noci, kedy sa lokalita zavlažuje a udržuje.

Koaličné strany CDU/CSU a FDP, rovnako ako nemecká asociácia energeticky intenzívneho priemyslu (EID), prijatie výnimky obhajovali stabilizačným efektom na sieť, ktorý firmy poskytujú vďaka rovnomernému a predvídateľnému odberu elektriny.

V októbri 2011 EID uviedla, že „asi 20 dotknutých firiem sa tým stáva v Energiewende stále dôležitejšími“.

Výnimočné podniky

Podľa Spolkovej agentúry pre siete bolo v roku 2011 zo sieťového poplatku oslobodených asi 202 podnikov. Európska komisia odhadla, že v roku 2012 činila táto výnimka sumu približne 300 miliónov eur. Musia ju pritom financovať ostatní spotrebitelia v podobe mimoriadneho poplatku.

Nemecký denník Handelsblatt poukázal na to, že každý občan musí zaplatiť 0,329 centu za kWh, čo ročne pri priemernej spotrebe 3500 kWh znamená 11,50 eura. Taktiež uvádza vyššie náklady spojené s výnimkou pre veľkoodberateľov elektriny. 300 miliónov eur za rok 2012 je totiž len za firmy úplne oslobodené od sieťových poplatkov, ďalších 140 miliónov eur treba pripočítať pre čiastočne oslobodené firmy. V tomto roku by sa súvisiace náklady mohli údajne vyšplhať až na 800 miliónov eur.

Veľké podniky sa v krajine navyše tešia aj z výnimky z poplatku za zelenú energiu (EEG-Umlage). Po zverejnení svojej hodnotiacej správy Spolková agentúra pre siete v máji 2012 vyzvala na jej obmedzenie. Uviedla vtedy, že firmy, ktoré v skutočnosti spotrebujú asi 18 % elektriny v krajine totiž prispievajú na poplatok za OZE len do výšky 0,3 %, čím ročne ušetria asi 2,5 miliardy eur.

Obe formy poplatkov pritom musia platiť nemecké domácnosti, živnostníci či menšie podniky, ktorým sa v poslednej dobe zvýšili účty za elektrinu až do výšky 25 %.Vzhľadom na blížiace tohtoročné parlamentné voľby predstavujú ceny elektriny jednu z hlavných tém, kde jednotlivé politické strany i hráči predstavujú vlastné argumenty pre i proti.

Vyšetrovanie EK

Od decembra 2011 Európska komisia zaznamenala viacero sťažností zo strany spotrebiteľských združení, energetických firiem a občanov, ktorí považujú oslobodenie zo sieťového poplatku za nezákonnú štátnu pomoc.

V stredu (6.3.) preto spustila hĺbkové vyšetrovanie či ide o formu štátnej pomoci. „Ak sa ukáže, že to je tento prípad, Komisia bude ďalej skúmať, či je pravdepodobné, že prehnane naruší súťaž v EÚ a či je možné ju odôvodniť. Otvorenie hĺbkového vyšetrovania nevytvára predčasný úsudok o jeho výsledku,“ uviedla Komisia s tým, že Nemecko i tretie strany teraz majú možnosť vyjadriť sa k predmetnému opatreniu.

Predbežne si ale EK myslí, že oslobodenie z príplatku podľa §19 by mohlo vybraným spoločnostiam poskytovať výhodu v porovnaní s konkurenciou z iných členských štátov, a tým narušiť konkurenciu na vnútornom trhu EÚ. EK ale zároveň preskúma, či je možné výnimku odôvodniť spoločným záujmom, ktorý prevažuje nad negatívnym vplyvom na hospodársku súťaž.

EK bude tiež podrobnejšie skúmať či bola výnimka financovaná zo štátnych zdrojov už v roku 2011, kedy sa ešte žiaden špecifický príplatok podľa §19 nevyberal.

Ide o prvý prípad výnimky zo sieťových poplatkov, ktorý Komisia rieši. V minulosti už viackrát rozhodovala o neférovej pomoci Talianska, Grécka či Rumunska pre niektoré podniky v podobe poskytnutia preferenčných taríf elektrickej energie alebo o čiastočnom vyňatí  energeticky náročných podnikov z poplatkov za elektrinu z obnoviteľných zdrojov v Rakúsku.

V novembri 2012 EK potvrdila, že prijala aj podnet voči výnimkám pre energeticky intenzívne podniky z nemeckého zákona o OZE.